DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE 2018

W minioną niedzielę pracownicy i członkowie Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego reprezentowali polskich hodowców bydła mięsnego podczas organizowanych na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale Dożynkach Prezydenckich.

W tym roku PZHiPBM zorganizowało dwa stoiska w Spale. Pierwsze na ogólnodostępnym dziedzińcu, gdzie poza możliwością degustowania znakomitej polskiej wołowiny można było zasięgnąć informacji na temat hodowli bydła mięsnego oraz zasad produkcji wołowiny kulinarnej. Odwiedzający Nasze stoisko mogli poznać tajniki przygotowania wołowiny oraz zaopatrzyć się w niezbędną literaturę dotyczącą tematyki produkcji oraz przygotowania wołowiny. Drugie stoisko PZHiPBM popularyzowało rodzimą wołowinę kulinarną podczas kuluarowego spotkania z udziałem Prezydenta Pana Andrzeja Dudy z małżonką Agatą oraz ministra rolnictwa Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego – gospodarzy zorganizowanego spotkania. Na stoisku Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego parę prezydencką podejmowali Wiceprezes Jacek Klimza oraz Członek Zarządu Łukasz Cebula. Podczas wieczornego spotkania poza promowaną przez Nas rodzimej produkcji wołowiną, można było degustować liczne polskie tradycyjne produkty spożywcze. Spotkanie dawało możliwość nawiązania cennych kontaktów zarówno wewnątrz jak i poza branżowych.

Dzięki udziałowi PZHiPBM we współorganizacji tegorocznych Dożynek Prezydenckich nie tylko skutecznie została wypromowana polska wołowina kulinarna ale również wyraźnie zaznaczony został głos polskiego hodowcy – producenta tego strategicznego z punktu widzenia polskiej gospodarki produktu.

Zarówno degustacje jak też udział PZHiPBM w Dożynkach Prezydenckich zostały sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

V Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Barzkowicach 2018

W dniach 7-9 września 2018 podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2018, miała miejsce V Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Barzkowicach.

W trakcie wystawy zaprezentowano 70 sztuk zwierząt reprezentujących 6 ras – Angus Czarny, Angus Czerwony, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Limousine, Hereford. Zwierzający mieli także okazję podziwiać stawkę pokazową rasy Belgijskiej Biało-Błękitnej.

Komisja sędziowska w składzie Zbigniew Góral (przewodniczący), Katarzyna Kowalik, Barbara Binerowska, będący selekcjonerami Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wyróżnili 22 sztuki zwierząt. Nadano 15 tytułów championa i 7 tytułów wicechampiona (wykaz w tabeli poniżej.

W trakcie V Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych przyznano również tytuł superchampiona wystawy. Nagrodzony nim został buhaj rasy Blonde d’Aquitaine (PL005388308342) z hodowli Pana Krzysztofa Pulkowskiego. Rozstrzygnięto też, głosami zwiedzających, konkurs na najpiękniejsze zwierzę wystawy, zwycięstwo przypadło w udziale buhajowi rasy Angus czarny, którego właścicielem jest Zbigniew Szychulski.

Zarówno wystawa, stoisko informacyjno-promocyjne Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, jak i przeprowadzona degustacja mięsa wołowego, cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Wszystkim hodowcom dziękujemy za udział w wystawie oraz trud włożony w przygotowanie do nich zwierząt, a tym którzy zaprezentowali najlepsze sztuki serdecznie gratulujemy osiągniętych rezultatów. Życzymy, żeby włożony w pracę hodowlaną trud zaowocował w przyszłości.

Degustacja kulinarnego mięsa wołowego oraz V Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego w Barzkowicach została sfinansowana w Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

ZESTAWIENIE PRZYZNACYH WYRÓŻNIEŃ

NR kategoria Rasa Nr rej. Wystawca
1 buhaje do 24 m AN PL005344772583 Zbigniew Szychulski
2 buhaje do 24 m CH PL005348340894 Benedykt Bochyński
3 buhaje do 24 m CH PL005403657554 Benedykt Bochyński
4 buhaje do 24 m BD PL005384591229 Pulkowski Krzysztof
5 buhaje do 24 m LM PL005397372624 Patryk Szerfenberg
6 buhaje do 24 m LM PL005397372679 Patryk Szerfenberg
7 buhaje do 24 m HH PL005352378197 Kotyński Grzegorz
8 buhaje powyżej 24 m LM PL005384590956 Pulkowski Krzysztof
9 buhaje powyżej 24 m LM PL005329761847 Zbigniew Kołoszyc
10 buhaje powyżej 24 m BD PL005254968083 RSP Chrustowo
11 buhaje powyżej 24 m BD PL005388308342 Pulkowski Krzysztof
12 buhaje powyżej 24 m AN PL005344771548 Zbigniew Szychulski
13 krowy z cieletami CH PL005249396785 Jerzy Magowski
14 krowy z cieletami LM PL005303177916 Szerfenberg Piotr i Justyna
15 jałowice powyżej 18 m AN PL005344772781 Zbigniew Szychulski
16 jałowice powyżej 18 m CH PL005333031813 Jerzy Magowski
17 jałowice powyżej 18 m CH PL005362570147 Bogna Hupa
18 jałowice powyżej 18 m LM PL005344292951 Patryk Szerfenberg
19 jałowice powyżej 18 m LM PL005325877030 Stolarski Jakub
20 jałowice do 18 m AR PL005374906101 Artur Karsznia
21 jałowice do 18 m LM PL005418126847 Maćkowiak Paweł
22 jałowice do 18 m LM PL005397372709 Patryk Szerfenberg

III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego w Minikowie

W dniach 30 czerwca – 1 lipca br. na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się specjalistyczna III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego. Swoje zwierzęta zaprezentowało 18 hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Bydła Mięsnego oraz 4 hodowców reprezentujących Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Wystawiono 62 sztuki zwierząt czystorasowych oraz 19 sztuk mieszańcowych pochodzących z sześciu województw. Podczas sobotniej prezentacji zwierząt czystorasowych na ringu oceniono 27 buhajów hodowlanych, 28 jałowic oraz 7 krów z cielętami reprezentujących takie rasy jak Limousine, Blonde d’ Aquitaine, Charolaise, Galloway, Angus czarny. Ponadto poza oceną udział brały 4 sztuki rasy Belgian Blue.

Komisji oceniającej zwierzęta przewodniczył Pan Beppe Pantaleoni z KBS Genetics (Francja). W charakterze sędziów asystentów wystąpili: Barbara Binerowska oraz Marek Kowalczyk – selekcjonerzy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W trakcie oceny przyznano 14 tytułów championa oraz 7 tytułów vice championa w obrębie poszczególnych kategorii (wykaz w tabeli). Wycenę na ringu zwieńczył wybór super championa wystawy. Tegorocznym super championem został buhaj rasy Limousine w wieku powyżej 24 miesięcy z hodowli Pana Zbigniewa Kołoszyca.

W pierwszym dniu Wystawy odbyła się również konferencja pod nazwą „Polska Wołowina 2022”. Po omówieniu założeń prezentowanej strategii przez Prezesów Jacka Zarzeckiego (PZHiPBM) oraz Jerzego Wierzbickiego (PZPBM) wykłady o tematyce hodowli bydła mięsnego wygłosili; Zygmunt Jodko – Prezes Zarządu „Agro Bieganów” – „Ekonomika opasu bydła mięsnego”, dr inż. Marek Balcerak (SGGW w Warszawie) – „Uwarunkowania ekonomiczne w hodowli bydła mięsnego” oraz dr hab. Mariusz Bogucki (UTP w Bydgoszczy) – „Organizacja Hodowli bydła mięsnego”.

W drugim dniu wystawy po raz kolejny zaprezentowano zwierzęta, które zostały najlepiej ocenione w swoich kategoriach. Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prezes PZHiPBM Pan Jacek Zarzecki wręczyli zwycięskim hodowcom (właścicielom championów, vice championów oraz super championa wystawy) pamiątkowe nagrody oraz dyplomy. Ponadto wszystkim hodowcom wręczono statuetki za udział w tegorocznej Wystawie.

W opinii komisji oceniającej na tegorocznej Wystawie Krajowej zaprezentowano sztuki na poziomie europejskim pochodzące z czołowych polskich hodowli bydła mięsnego. Dla hodowców prezentujących na wystawie swój dorobek była to również okazja do nawiązania kontaktów handlowych i to nie tylko krajowych ale również zagranicznych. Na stoisku PZHiPBM, gdzie można było znaleźć wszystkich hodowców, pojawiali się również kontrahenci z Europy Zachodniej zainteresowani zakupem zwierząt do dalszej hodowli lub opasu. Niektórzy hodowcy jeszcze przed końcem Wystawy znaleźli krajowych nabywców na posiadany materiał hodowlany.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym hodowcom. Wszystkim wystawcom dziękujemy za udział w Wystawie i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy hodowlanej. Słowa podziękowania należą się również członkom komisji oceniającej, dla której czas wystawy był okresem wytężonej pracy i podejmowania niełatwych decyzji, albowiem wszystkie prezentowane na wystawie zwierzęta reprezentowały bardzo wysoki poziom i były znakomicie do niej przygotowane.

W trakcie dwóch dni wystawy na stoisku Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przeprowadzana była degustacja kulinarnego mięsa wołowego, która podobnie jak cała Wystawa była sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH LOKAT:

NRkategoriaRasaNr rej.Wystawca
1krowy z cieletamiLMPL005265527828Agro Bieganów sp. Z o.o
2krowy z cieletamiLMPL005303177916Piotr i Justyna Szerfenberg
6jałowice do 18 mLMPL005389853629Przerzeczyn Zdrój
12jałowice do 18 mLMPL005397372709Patryk Szerfenberg
18jałowice powyżej 18 mLMPL005330029646Patryk Szerfenberg
19jałowice powyżej 18 mLMPL005367753279Długie Stare sp. z o.o.
20buhaje do 24 mLMPL005413851089Agro Bieganów sp. Z o.o
24buhaje do 24 mLMPL005384590956Pulkowski Krzysztof
31buhaje powyżej 24 mLMPL005329761847Zbigniew Kołoszyc
35jałowice do 18 mGAPL005349634800Monika Kopica
42jałowice do 18 mANPL005344772774Zbigniew Szychulski
46buhaje do 24 mANPL005344772576Zbigniew Szychulski
47buhaje powyżej 24 mANPL005344771531Zbigniew Szychulski
51krowy z cieletamiCHPL005249396785Jerzy Magowski
55jałowice do 18 mCHPL005371835374Jerzy Magowski
57jałowice do 18 mCHPL005362570147Bogna Hupa
59jałowice powyżej 18 mCHPL005333031813Jerzy Magowski
60jałowice powyżej 18 mCHPL005333031820Jerzy Magowski
63buhaje do 24 mBDPL005384591229Pulkowski Krzysztof
66buhaje powyżej 24 mBDPL005388308342Pulkowski Krzysztof
67buhaje powyżej 24 mBDPL005250688596RSP Chrustowo

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy