Pracownicy Biura

Biuro Związku


Dyrektor Biura
Janusz Piotrowski
e-mail: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl

Główna Księgowa
Agnieszka Bogatko
e-mail: ksiegowa@bydlo.com.pl

Kierownik Biura
Agata Antonowicz
e-mail: antonowicz@bydlo.com.pl

 

Dział Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych


Kierownik Działu ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Anna Strawa-Harasymowicz
e-mail: anna.strawa@bydlo.com.pl

Starszy Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Barbara Dąbek
e-mail: dabek@bydlo.com.pl

Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Konrad Wiśniewski
e-mail: konrad.wisniewski@bydlo.com.pl

Dział Oceny i Selekcji


Kierownik Działu ds. Oceny i Selekcji Bydła Mięsnego
Agnieszka Zbrzeźniak
e-mail: zbrzezniak@bydlo.com.pl

Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Marek Parzych
e-mail: parzych@bydlo.com.pl 

Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Irmina Ołtarzewska
e-mail: oltarzewska@bydlo.com.pl

Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Piotr Mróz
e-mail: piotr.mroz@bydlo.com.pl

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy