WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZHiPBM

W dniu 9 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się  Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Obrady zwołano się na wniosek 24 Delegatów.

Przybyło 54 Delegatów z 16 województw.

Po wniesieniu naszego sztandaru  przez poczet,  Prezes Zarządu Bogusław Roguś przywitał Delegatów i otworzył obrady.

Przewodniczącym obrad został wybrany wice prezes zarządu Związku Wojciech Etmański. Obrady prowadzono zgodnie z przyjętym porządkiem. Zatwierdzono protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Po dyskusji, która dotyczyła bieżących spraw Związku, powzięto Uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 15 lutego 2017 roku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy