Wybór oferty na druk kwartalnika „Bydło Mięsne”

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na skład, korekta, przygotowanie do druku oraz druk kwartalnika specjalistycznego PZHiPBM „Bydło Mięsne” wybrano ofertę firmy FUH Szmydt.

Pozostałym oferentom dziękujemy za zainteresowania zapytaniem.

Sponsorzy

Facebook

Youtube

Partnerzy