Zarząd

PREZES

Jacek Zarzecki

WICEPREZESI:

Jacek Klimza

Piotr Kraśnicki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Jerzy Bałachowski

Łukasz Cebula

Józef Skarzyński

Wojciech Wójcik

Sponsorzy

Facebook

Youtube

Partnerzy