1 buhaj na 15 krów a nie na 30.

Takie korzystne zmiany nastąpiły dla zainteresowanych hodowców i producentów żywca wołowego, którzy chcą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów w w wysokości 5000 PLN. Zaktualizowane zasady udzielania wsparcia oraz dokumenty zostaną wkrótce opublikowane na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Od ubiegającego się o wsparcie wymaga się przedstawienia potwierdzenia nabycia co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

UWAGA
Świadectwem zootechnicznym nie jest „żółta karta ”

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy