ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę kompletu do określania masy ciał urodzonych cieląt.

ZAMAWIAJĄCY:

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  1100 kompletów do określania mas ciał urodzonych cieląt będących pod ocena wartości użytkowej prowadzonej przez PZHiPBM.

Szybka waga wskazówkowa  do 100 kg do określania masy zwierząt wyposażona w:

  • 2 zawiesia pasowe o długości 2 metrów każde,
  • 2 haki do podwieszania oraz karabińczyk do montowania zawiesi pasowych,
  • wytrzymały front z pleksi i stabilną obudowę,
  • podziałka co 500 g,
  • gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje  PZHiPBM do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura PZHiPBM.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci przedstawienia ceny za komplet.

OCENA OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena  90%; jakość  10 %.  Oferent powinien przesłać po 1 egzemplarzu przedmiotu zamówienia w celu oceny jakości.

Oceniana będzie cena brutto oferty.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być:

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 16.00.

  

 INFORMACJE DODATKOWE

  • Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.12.2017r.

 

Załącznik 1. Formularz ofertowy

 

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy