Highland

HighlandHighland „Szkockie bydło górskie” (HI)

Pierwsze wzmianki o tej rasie można znaleźć w XII-wiecznych źródłach pisanych, zaś archeologiczne dowody jej istnienia pochodzą już z VI wieku, co czyni ją jedną z najstarszych w nowożytnej historii zarejestrowanych ras bydła. W roku 1884 powstał pierwszy związek hodowlany – Związek Hodowców Szkockiego Bydła Górskiego, a rok później założono księgę zarodową tej rasy.
Bydło highland hodowane było od wieków w zachodniej i północnej Szkocji, głównie w hrabstwach Perth, Invernes, Argylshire oraz na wyspach Hebrydach. Początkowo wyróżniano dwie odmiany: mniejszą i zazwyczaj czarno umaszczoną Kyloe, która występowała na wyspach zachodniego wybrzeża północnej Szkocji i większą o czerwonawym umaszczeniu, utrzymywaną w rejonach górzystych. Z upływem czasu różnice między nimi uległy zatarciu prowadząc do zaniechania wyróżniania odmian.
Współczesna rasa highland to długowłose, krótkonogie bydło mięsne małego kalibru. Posiada umaszczenie bardzo zróżnicowane: najczęściej brązowe, ale również żółte, jasnobrązowe, ciemnobrunatne, czerwonobrunatne, czerwone i czarne, zdarzają się również zwierzęta o umaszczeniu białym i srebrnym (żadne umaszczenie nie jest dominujące genetycznie). Ma dość drobną budowę, ale prawidłową sylwetkę charakterystyczną dla bydła mięsnego jako efekt starannego doboru i celowej pracy hodowlanej prowadzonej od XVIII wieku. Głowa jest krótka, szeroka z lirowatymi rogami o rozpiętości nawet do 1,5 metra, z grzywką na czole sięgającą do połowy grzbietu nosa i z białą śluzawicą. Cechą wyróżniającą jest charakterystyczna długa, pokrywająca całe ciało, okrywa włosowa, w której występują dwie warstwy: zewnętrzna – składająca się z długich i grubych włosów, osłaniająca przed śniegiem i wiatrem, i wewnętrzna – miękka i puszysta, która chroni ciało przed utratą ciepła. Średnia masa ciała krów to 400-450 kg, zaś buhajów do 625 kg, natomiast wysokość w kłębie odpowiednio 105 cm i 120-130 cm . W zależności od warunków utrzymania zwierzęta bardzo różnią się wyrostowością. W chowie fermowym, po wyeliminowaniu wpływu ostrego klimatu i bardzo ekstensywnego żywienia, dorosłe buhaje uzyskują masę ok. 800 kg, a krowy 500 kg. Przy intensywnym żywieniu opasy mogą osiągać masę 450 kg w wieku ok. 15 miesięcy, ale z reguły opasane są mniej intensywnie (z wykorzystaniem pastwiska) do wieku 2 lat.
Rasa ta charakteryzuje się bardzo dobrą płodnością i dużą łatwością ocieleń. Rodzące się cielęta ważą 25-29 kg . Krowy cielą się na pastwiskach bez żadnej pomocy, a porodów nie utrudniają nawet zimowe warunki i temperatury poniżej minus 200C. Matki wyróżniają się dużą opiekuńczością. Ich mleko zawiera dużo tłuszczu, co zapewnia dobrą żywotność cieląt i regularne przyrosty w okresie wychowu. Jest to rasa długowieczna; nierzadko użytkowane rozpłodowo są krowy 20-letnie.
Zwierzęta rasy highland nie mają wysokich wymagań bytowych i mogą cały rok przebywać na pastwisku nie potrzebując specjalnych pomieszczeń. Utrzymują bardzo dobrą kondycję i zdrowie w warunkach ekstensywnego żywienia. Dobrze znoszą surowe warunki klimatyczne, w których inne rasy bydła nie miałyby szans przetrwania, śnieg i bardzo niskie temperatury nie są dla nich żadnym utrudnieniem, a pobieranie paszy nie zmniejsza się nawet w temperaturze -280C, czego nie można powiedzieć o żadnej innej rasie bydła. Ubogie pastwiska i niedostępne tereny są dla tej rasy naturalnym środowiskiem. Nie tylko świetnie wykorzystują pastwiska, ale również z dużą szybkością i efektywnością „czyszczą” zarośla i gąszcze, w związku z czym rasa ta wyjątkowo nadaje się do wypasu na terenach marginalnych i aktualnych lub potencjalnych nieużytkach, co zapobiega ich zarastaniu i dziczeniu.
Rasa highland daje wołowinę o wysokich walorach kulinarnych, marmurkowatą, soczystą, o niskiej zawartości cholesterolu i praktycznie pozbawiona tłuszczu okrywowego (naturalną izolacją termiczną u tej rasy jest gruba pokrywa włosowa a nie tłuszcz podskórny). Dużo ruchu na świeżym powietrzu na naturalnych pastwiskach bogatych w zioła procentuje niezwykłą smakowitością mięsa. Na Wyspach Brytyjskich wołowina ze zwierząt tej rasy uważana jest za najlepszą i uzyskuje najwyższe ceny. Nawet brytyjska rodzina królewska utrzymuje duże stado w Szkocji, co również podnosi prestiż tej rasy.
Mimo ruchliwości, żywego temperamentu i długich rogów, przydających zwierzętom groźnego wyglądu, jest to bydło bardzo łagodne. Wykazuje dużą tolerancję nie tylko wobec innych gatunków zwierząt gospodarskich (co umożliwia wypas mieszany), ale również wobec gatunków dzikich, wyróżniając się wśród innych ras bydła ponadprzeciętną inteligencją.
Charakteryzując zwierzęta rasy highland należy podkreślić ich urokliwą urodę i wrażenia estetyczne, jakie wzbudzają u ludzi, co w połączeniu z małym kalibrem sprawia, że coraz częściej stają się one ozdobą skwerów miejskich jako zwierzęta „parkowe”. Różnokolorowe, długie owłosienie i imponujące rogi sprawiają, że zwierzęta tej rasy mogą stanowić wspaniałą ozdobę każdego gospodarstwa, wzbogacać krajobraz regionu czyniąc go bliższym człowiekowi.
Na zakończenie charakterystyki tej rasy należy zwrócić uwagę, że od kilku lat w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na usługi agroturystyczne, a co za tym idzie szybko wzrasta liczba gospodarstw prowadzących tego typu działalność. W istniejących gospodarstwach agroturystycznych rolnicy, dla urozmaicenia proponowanej oferty turystycznej, utrzymują różne gatunki zwierząt: drób ozdobny, świnki wietnamskie, kuce, króliki a nawet strusie, rzadko jednak można znaleźć w tych gospodarstwach bydło. Krajobraz rolniczy wymaga jednak pielęgnacji, w przeciwnym razie ulega dewastacji. Szczególnie tereny turystyczne, aby nie stracić swojej atrakcyjności, muszą mieć uporządkowany krajobraz. Dobrą tego metodą, w której można liczyć choćby na zwrot poniesionych kosztów, mogłoby być utrzymywanie w rejonach turystycznych (np. Kraina Wielkich Jezior, rejony podgórskie, pradoliny rzek) i w gospodarstwach agroturystycznych atrakcyjnych wizualnie i komponujących się malowniczo z krajobrazem stad bydła mięsnego. Do ras takich należy z całą pewnością szkockie bydło górskie – highland.

highland011

Zmiany ilościowe pogłowia żeńskiego HI

galloway021

* od roku 2007 zestawienie obejmuje tylko krowy

(w latach wcześniejszych jest to suma krów i jałówek)

Masy ciała urodzeniowe i standaryzowane na 210 dni z podziałem na płeć HI

galloway03

Literatura: Rasy bydła mięsnego. Ocena, charakterystyka i przydatność do opasu.

Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych za lata 2004 – 2013

IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego w Lubaniu

W miniony weekend, w dniach 18-19 września, mieliśmy przyjemność organizowania wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla hodowców bydła mięsnego oraz producentów wołowiny – IV Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego, która towarzyszyła XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej organizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Wystawa była objęta honorowym patronatem komisarza UE Janusza Wojciechowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. Wydarzenia były także połączone z obchodami Dożynek Ziemi Pelplińskiej, odbywających się w niedzielę 19 września.

Pierwszego dnia wystawy główny punkt programu stanowiła ocena bydła mięsnego poprowadzana przez Marcina Gołębiewskiego prof. SGGW oraz komisję w składzie: Zbigniewa Górala- głównego sędziego komisji oraz Barbary Binerowskiej i Jerzego Moniuszko, asystentów sędziego i selekcjonerów PZHiPBM. W wystawie uczestniczyło 20 hodowców prezentujących łącznie 68 zwierząt hodowlanych w 7 kategoriach, w tym 2 buhaje w wieku powyżej 24 m-cy i 2 krowy, przedstawione jedynie w celu pokazowym. Ostatnia kategoria miała charakter pokazowy i przedstawiała mieszańce ras mięsnych. Utworzono także nową kategorię dla krów ras ekstensywnych. W ramach oceny pod kątem wartości użytkowej, komisja wyłaniała krowę lub buhaja, które posiadały cechy o najwyższych parametrach jakościowych. Sędziowie przyznawali tytuł czempiona oraz wice czempiony w zakresie danej kategorii i rasy. Tytuł super czempiona przyznano krowie z cielęciem rasy Charolaise o imieniu Ara, należącej do Pana Macieja Napiórkowskiego. Według komisji krowa ta prezentowała wybitne cechy budowy świadczące o wysokich parametrach hodowlanych, czego dowodem był również pokrój cielęcia. Poniżej przedstawiamy zestawienie tegorocznych czempionów oraz ich właścicieli. Wszystkim hodowcom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju i pracy hodowlanej.

Wystawę sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

WYKAZ CZEMPIONÓW OCENIONYCH ZWIERZĄT RAS MIĘSNYCH IV KWBM 2021

Lp. Kategoria Rasa Nazwa Nr kat. Wystawca Czempionaty
1 Buhaje do 24 m-cy Charolaise Bop PL005377455651 6 Koloch Adam czempion
2 Buhaje do 24 m-cy Blonde D’Aquitaine Cwał PL005449530187 10 Kołoszyc Zbigniew czempion
3 Buhaje do 24 m-cy Limousine Bosy PL005453474859 11 Kołoszyc Zbigniew czempion
4 Jałowice do 18 m-cy Angus czerwony Scha PL005505514823 31 Sabisz Ireneusz czempion
5 Jałowice do 18 m-cy Limousine Joris PL005489284248 41 Szczodrowska Krystyna czempion
6 Jałowice do 18 m-cy Hereford Juma PL005501285192 45 Golmanowski Krzysztof czempion
7 Jałowice do 18 m-cy Limousine Haga 1 PL005422527050 50 Pulkowski Krzysztof czempion
8 Jałowice >18m-cy Charolaise Amazonka PL005377361426 56 Napiórkowski Maciej czempion
9 Jałowice >18m-cy Limousine Bolka PL005339349080 59 Etmański Barnim czempion
10 Krowy z cielętami Charolaise Ara PL005374954133 24 Napiórkowski Maciej super czempion
11 Krowy z cielętami Limousine Madera PL005339028985 27 Cieśliński Adam czempion
12 Krowy ras ekstensywnych Highland Marajke PL005403627298 67 Łuszcz Kornelia czempion

WYKAZ WICECZEMPIONÓW OCENIONYCH ZWIERZĄT RAS MIĘSNYCH IV KWBM 2021

Lp. Kategoria Rasa Nazwa Nr kat. WYSTAWCA Czempionaty
1 Buhaje do 24 m-cy Charolaise Cwany PL005497529294 2 Bojanowski Marian wiceczempion
2 Buhaje do 24 m-cy Limousine Czar PL05450526193 16 Cieśliński Adam wiceczempion
3 Krowy z cielętami Charolaise Orza PL005249395375 26 Napiórkowski Kacper wiceczempion
4 Jałowice do 18 m-cy Angus czerwony Pola 1 PL005439287664 32 Jakiel Tomasz wiceczempion
5 Jałowice do 18 m-cy Charolaise Dafne BH PL005487029209 38 Hupa Bogna wiceczempion
6 Jałowice do 18 m-cy Hereford Kamala PL005501285147 47 Golmanowski Krzysztof wiceczempion
7 Jałowice do 18 m-cy Limousine Ilona 1 PL005463793872 52 Kołoszyc Zbigniew wiceczempion
8 Jałowice>18m-cy Charolaise Teeny 2 PL005374955222 58 Napiórkowski Kacper wiceczempion
9 Jałowice>18m-cy Limousine Bena PL005329439814 61 Etmański Wojciech wiceczempion

Warmińsko-Mazurska wystawa zwierząt hodowlanych w Ostródzie

W miniony weekend tj. 20-21października nie mogło nas zabraknąć na Warmińsko- Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie. Była to jedna z ostatnich imprez w tym roku. Nasze stoisko odwiedził m.in. wiceminister rolnictwa p. Ryszard Zarudzki oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki. Swój dorobek i osiągnięcia w hodowli bydła mięsnego zaprezentowali Państwo Barbara i Georg Schlegel, Waldemar Sekściński, Bogna Hupa, Stanisław Wiśniewski i Krzysztof Golmanowski.

Zwierzęta prezentowano w sześciu kategoriach:

 • jałówki w wieku do 18 miesięcy (oceniane w obrębie ras Limousine i Charolaise)
 • jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy (oceniane w obrębie ras Limousine, Hereford i Highland)
 • krowy z cielęciem (oceniane w obrębie rasy Hereford).

W trakcie oceny przyznano:

 • Czempion w kategorii jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Highland – CARLA – PL005385026478
 • Wiceczempion w kategorii jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Highland – SZAKIRA – PL005385026492
 • Czempion w kategorii jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Limousine – AGALA – PL005355572936
 • Wiceczempion w kategorii jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Limousine – WIZA – PL005355572950
 • Czempion w kategorii jałówki w wieku do 18 miesięcy rasy Hereford – KALA – PL005335144672
 • Wiceczempion w kategorii jałówki w wieku do 18 miesięcy rasy Hereford – KROPKA – PL005407460235
 • Czempion w kategorii jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Hereford – KIJAFA -PL005335144726
 • Wiceczempion w kategorii jałówki w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Hereford – PUFA – PL005335144702
 • Czempion w kategorii jałówki w wieku do 18 miesięcy rasy Charolaise – DOLCIA-2 – PL005362570192
 • Wiceczempion w kategorii jałówki w wieku do 18 miesięcy rasy Charolaise – AKCJA-1 – PL005362570208
 • Czempion w kategorii krowy z cielętami rasy Hereford – KLARA- PL005260345069 i cielę AZAN – PL005411163337
 • Wiceczempion w kategorii krowy z cielętami rasy Hereford – BOMBA – PL005235182934 i cielę ASZTO – PL005411163276
 • Tytuł Superczempiona tegorocznej wystawy otrzymała jałowica powyżej 18 miesięcy rasy Limousine Pana Stanisława Wiśniewskiego.

Jeszcze raz dziękujemy hodowcom oraz zwiedzającym za udział w tym wydarzeniu.

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, 23-24.06.2018 r.

W oparciu o Regulamin Wyceny Bydła Mięsnego na XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie Zespół oceniający w składzie:
Jarosław OLSZEWSKI – sędzia – przewodniczący
Jerzy MONIUSZKO – sędzia – asystent

Dokonał wyceny 24 szt. dorosłych bydła mięsnego oraz 6 szt. cieląt (łącznie 30 szt. zwierząt) w 4 rasach: CHAROLAISE, HEREFORD, HIGHLAND, LIMOUSINE dla których PZHiPBM prowadzi księgi oraz ocenę wartości użytkowej.

W Wystawie Bydła Mięsnego udział wzięło 5 hodowców:

 1. Gospodarstwo Rolne – Jerzy Magowski, woj. kujawsko-pomorskie prezentując bydło RASY Charolaise,
 2. Gospodarstwo Rolne – Barbara Schlegel, woj. warmińsko – mazurskie, prezentując bydło RASY Highland,
 3. Gospodarstwo Rolne – Jabłonowski Leszek Piotr, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, prezentując bydło RASY Hereford,
 4. Gospodarstwo Rolne – Pogorzelski Franciszek, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, prezentując bydło RASY Limousine,
 5. AGROPOL PPUH Spółka Z.O.O Szudziałowo, woj. podlaskie , pow. sokólski, prezentując bydło RASY Limousine.

Przygotowane na wystawę zwierzęta oceniono w 3 kategoriach:

 • kat. krowy mięsne z cielętami
 • kat. jałówki mięsne w wieku poniżej 18 m-cy
 • kat. jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy

Zwierzęta charakteryzowały się poprawnym pokrojem oraz dobrym i bardzo dobrym umięśnieniem. W związku z tym Komisja przyznała:

 • 7 tytułów Czempiona,
 • 3 tytuły Wice-czempionów w poszczególnych kategoriach ras bydła mięsnego,
 • 1 tytuł Super czempiona Wystawy Bydła Ras Mięsnych.

Tytuł Czempiona w kat. krowy mięsne z cielętami:

w rasie HIGHLAND otrzymała krowa o nr. kat. 3 -,, EIFE ,, ur. 24-03-2006r.- wł. Barbara SCHLEGEL,
w rasie CHAROLAISE, krowa o nr. kat. 16 ,,NANA,, ur. 04-05-2014r.- wł. Jerzy MAGOWSKI.

Tytuł Czempiona w kat. jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy:

w rasie CHAROLAISE, jałowica o nr. kat. 22 ,,TOLA,, ur. 20-12-2015.- wł. Jerzy MAGOWSKI,
w rasie LIMOUSINE, jałowica o nr. kat. 13 ,,UNIFORME-10,, ur. 18-12-2016r.- wł. Franciszek POGORZELSKI.

Tytuł Czempiona w kat. jałówki mięsne w wieku poniżej 18 m-cy:

w rasie CHAROLAISE, jałówka o nr. kat. 18 ,,SABA-2,, ur. 06-02-2017r.- wł. Jerzy MAGOWSKI,
w rasie LIMOUSINE, jałówka o nr. kat. 9 ,,ELPKA-5,, ur. 15-04-2017r.- wł. AGROPOL PPUH Sp. z o.o.,
w rasie HEREFORD, jałówka o nr. kat. 5 ,,FOLA-1,, ur. 15-08-2017r – wł. Leszek JABŁONOWSKI.

Tytuł Vice – Czempiona w kat. jałówki mięsne w wieku poniżej 18 m-cy:

w rasie CHAROLAISE, jałówka o nr. kat. 21 ,,OMINA,, ur. 04-02-2017r- wł. Jerzy MAGOWSKI,
w rasie LIMOUSINE, jałówka o nr. kat. 8 ,,UNIFORME-4 ur. 07-05-2017r – wł. Franciszek POGORZELSKI.

Tytuł Vice – Czempiona w kat. jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy

w rasie LIMOUSINE, jałowica mięsna o nr. kat. 11 ,,FRANCA-1,, ur. 17-07-2016r. wł. AGROPOL PPUH Sp. z o.o.
Super czempion Wystawy Bydła Ras Mięsnych został jak co roku wybrany spośród wyróżnionych Czempionów.

Tytułem Super czempiona Wystawy Bydła Ras Mięsnych – Szepietowo 2018 zostało wyróżnione zwierzę z kategorii – jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy, nr kat. 22 o wdzięcznej nazwie ,,TOLA ,, ur. 22-12-2015r. rasy CHAROLAISE należące do hodowcy Jerzy MAGOWSKI, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski.

Sędziowie z wielką przyjemnością i pietyzmem ocenili również -,,ozdobę tegorocznej wystawy,, prezentowane krowy matki z cielętami rasy Highland, które swym wyjątkowym wyglądem oraz spokojem wzbudziły bardzo duże zainteresowanie zwłaszcza wśród najmłodszych zwiedzających.

Podsumowując, zwierzęta na tegorocznej Wystawie były bardzo dobrze przygotowane pod względem temperamentu, ułożenia jak i pielęgnacyjnym. Za spokój oraz umiejętność prezentowania się na ringu zwierzęta nagrodzono gromkimi brawami, a hodowców okolicznościowymi ,,Wigorami,, za udział w wystawie, ich zaangażowanie, pasję oraz wyniki w prowadzonych przez siebie stadach

Bydła Mięsnego, które wręczył Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki.

Szkolenie w Dolnej Saksonii

Z wizytą w Dolnej Saksonii – szkolenie

W dniach 06-09.12.2016 grupa pracowników działu oceny i selekcji odbyła szkolenie w Niemczech, przeprowadzone przez organizację MASTERRIND z Dolnej Saksonii.

Program szkolenia w szczególności nakierowany był na prowadzenie oceny użytkowości w rasach, które w  strukturze rasowej bydła mięsnego w Polsce wciąż maja drugorzędne znaczenie, takie jak szkockie górskie Highlander, Galloway oraz Aberdeen Angus, to zyskują coraz więcej entuzjastów. Było to pierwsze szkolenie w historii PZHiPBM, które dotyczyło w/w ras. Harmonogram szkolenia obejmował wyłącznie pracę w terenie z jednym z inspektorów Masterrindu, Panem Torstenem Kirsteinem, który chętnie dzielił się swym doświadczeniem i wiedzą o prowadzeniu stad bydła mięsnego. Oczywiście głównym celem wizyt na niemieckich farmach było punktowanie zwierząt pod okiem Pana Kirstein’a.

Oprócz wspomnianych wyżej ras, mieliśmy okazję zaobserwować stosowanie niemieckiego systemu oceny pokroju także na rasach francuskich, tj. Charolaise i Limousine. W ciągu 2 dniowego szkolenia polska ekipa zootechników odwiedziła 7 stad.  Dzięki tym wizytom mogliśmy przekonać się, że solidność i dokładność, z której słyną nasi zachodni sąsiedzi, jest  również widoczna w dziedzinie hodowli bydła. Jest to w głównej mierze wynikiem jakości pracy, odpowiednio, poprzez właściwy system szkolenia, przygotowanych do tej roli ludzi.

Do konieczności ciągłego podnoszenia umiejętności selekcyjnych kadry zootechnicznej chyba nikt nie ma wątpliwości, również u nas, a w specyfice zawodu selekcjonera, gdzie wciąż najważniejszym narzędziem pozostaje ludzkie oko, odpowiednio opracowany system szkoleń i weryfikacji umiejętności to podstawa jakości pracy hodowlanej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wystawa specjalistyczna p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych, 10-11.09.2016 r. Barzkowice

W dniach 10-11 września 2016 roku w Barzkowicach na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się wstawa specjalistyczna p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego.

Wystawa ta odbywa się w cyklu dwuletnim. W sobotę 10 września komisja sędziowska w składzie: Gèrard Ernst (sędzia międzynarodowy z Luksemburga), dr inż. Marcin Bekta (Kierownik Działu ds. oceny i selekcji bydła mięsnego) oraz mgr inż. Marian Stachyra (doświadczony selekcjoner PZHiPBM) dokonała oceny 71 zwierząt 9 ras w kategoriach: buhaje do 24 miesięcy, buhaje powyżej 24 miesięcy, krowy z cielętami, jałowice do 18 miesięcy, jałowice powyżej 18 miesięcy.

Zaprezentowano również stawkę pokazową w rasie belgijska biało-błękitna.

Pokazywane zwierzęta należały do 19 hodowców bydła mięsnego z różnych województw.

Przyznano 13 tytułów czempiona, 8 tytułów wiceczempiona oraz spośród czempionów wybrano Superczempiona wystawy.

W niedzielę 11 września wszyscy hodowcy odebrali pamiątkowe nagrody i dyplomy za udział w wystawie, a właściciele czempionów, wiceczempionów i superczempiona otrzymali również nagrody za przyznane ich zwierzętom tytuły.

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zwiedzający mogli uczestniczyć w konkursach „Ile waży zwierzę”, dokonać wyboru „Najładniejszego zwierzęcia rasy mięsnej wystawy” czy głosować na nadesłane zdjęcia do konkursu „Wakacje z krowami”. Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszyły się potrawy z wołowiny kulinarnej serwowane w ramach degustacji.

 

Wykaz czempionów specjalistycznej wystawy p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych:

Kategoria Nr katalogowy Rasa Nr kolczyka Nazwa Hodowca Właściciel
Buhaj do 24 m-cy 9 CHAROLAISE PL00533303157-8 URS Napiórkowski Maciej Magowski Jerzy
Buhaj do 24 m-cy 14 LIMOUSINE PL00533002962-2 USSE Szerfenberg Piotr i Justyna Szerfenberg Patryk
Buhaj do 24 m-cy 21 BLONDE D’AQUITAINE PL00538326022-5 TULI RSP Chrustowo RSP Chrustowo
Buhaj powyżej 24 m-cy 24 CHAROLAISE PL00526835150-5 OBRUS Wienc-Rol Sp. z o.o. Magowski Jerzy
Buhaj powyżej 24 m-cy 29 HIGHLANDER PL00519824019-1 MARTEK Z DOŁÓW Piątek Marek Piątek Dennis
Buhaj powyżej 24 m-cy 31 BLONDE D’AQUITAINE PL00523265580-6 SZKŁO RSP Chrustowo RSP Chrustowo
Buhaj powyżej 24 m-cy 34 LIMOUSINE PL00530536302-7 SALKO Długie Stare Sp. z o.o. Długie Stare Sp. z o.o.
Krowa z cielęciem 42 CHAROLAISE PL00523638484-9 BERCEUSE 2 Bochyński Benedykt Bochyński Benedykt
Jałowica do 18 m-cy 48 ANGUS CZARNY PL00536973930-1 BORÓWKA 53 Szychulski Zbigniew Szychulski Zbigniew
Jałowica do 18 m-cy 50 CHAROLAISE PL00533303182-0 TOLA Napiórkowski Maciej Magowski Jerzy
Jałowica powyżej 18 m-cy 54 LIMOUSINE PL00527645090-0 FELA 1 Stopa Paweł Stopa Paweł
Jałowica powyżej 18 m-cy 58 CHAROLAISE PL00524939678-5 NANA Magowski Jerzy Magowski Jerzy
Jałowica powyżej 18 m-cy 61 HEREFORD PL00532018870-4 KURA Kończewska Ewa Kończewska Ewa

Wykaz wiceczempionów specjalistycznej wystawy p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych:

Kategoria Nr katalogowy Rasa Nr kolczyka Nazwa Hodowca Właściciel
Buhaj do 24 m-cy 4 HEREFORD PL00528070987-2 URSUS Kotyński Grzegorz Kotyński Grzegorz
Buhaj do 24 m-cy 8 HIGHLANDER PL00536851795-5 UAZ Liszewska Aleksandra Liszewska Aleksandra
Buhaj do 24 m-cy 10 CHAROLAISE PL00525370753-9 UZBEK Magowski Jerzy Magowski Jerzy
Buhaj do 24 m-cy 17 LIMOUSINE PL00531871293-5 URBI Nowak Alojzy Nowak Alojzy
Buhaj do 24 m-cy 20 BLONDE D’AQUITAINE PL00538326019-5 TUKAN RSP Chrustowo RSP Chrustowo
Krowa z cielęciem 37 SIMENTALER MIĘSNY PL00521357287-0 BLENDA 6 Spółdzielcza Agrofirma Witkowo Grzyb Marek
Jałowica do 18 m-cy 56 LIMOUSINE PL00538399422-9 JUNA 2 Janków Marek Janków Marek
Jałowica do 18 m-cy 60 CHAROLAISE PL00524939677-8 XELA Magowski Jerzy Magowski Jerzy

Superczempionem specjalistycznej wystawy p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych został:

Buhaj powyżej 24 m-cy rasy Limousine o nr kat. 34 PL00530536302-7 SALKO którego hodowcą i właścicielem jest Długie Stare Sp. z o.o.

Programy hodowlane


Regulamin wpisu do ksiąg