Blonde d’Aquitaine

Blonde_d’AquitaineBlonde d’Aquitaine

Wyhodowana w południowo-zachodniej Francji poprzez krzyżowanie 3 lokalnych ras mięsnych: garonnais, quercy i blonde des pyrenees znanych już w średniowieczu. Oficjalnie jako rasa zarejestrowana została w 1962 r. Masa ciała dorosłych krów wynosi 700-800 kg, przy wysokości w krzyżu 140-145 cm. Buhaje osiągają masę ciała 1000-1200 kg przy wysokości w krzyżu 150-155 cm. Umaszczenie jednolite, najczęściej płowe, ale ze znaczną zmiennością – od białego do bladoczerwonego. Śluzawica, rogi i racice są cieliste. Stosownie do dużej masy ciała i późnego dojrzewania intensywnie żywione buhajki osiągają wysokie przyrosty 1200-1500 g dziennie i masę ciała około 700 kg w wieku 16-18 miesięcy. Bardzo dobremu umięśnieniu i wysokiej wydajności rzeźnej (ok. 65%) towarzyszy umiarkowane otłuszczenie tusz i bardzo smaczne delikatne mięso.
Zazwyczaj w dużych masywnych rasach jest znaczna frekwencja ciężkich porodów. Ta prawidłowość nie dotyczy rasy blonde d’aquitaine, której krowy łatwo cielą się, mimo znacznej masy ciała cieląt – około 40 kg. Jak podają anatomowie, powodowane to jest kształtem i dużą wielkością miednicy oraz wydłużonym tułowiem cieląt. Inną, bardzo ważną zaletą tej rasy jest spokojny temperament, co ułatwia ich obsługę, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, zmniejsza częstotliwość urazów zwierząt i obsługi. Liczne zalety tej rasy spowodowały dużą jej popularność i hodowlę w 30 krajach świata, w tym w Polsce od 2004 r.. W ojczyźnie tej rasy, Francji, pogłowie krów blonde d’aquitaine liczy około 400 tysięcy sztuk, w tym 100 tysięcy objętych oceną użytkowości.
Obok hodowli i użytkowania w czystości rasy, buhaje blonde d’aquitaine z dużym powodzeniem wykorzystywane są do krzyżowania towarowego, głównie z krowami ras mlecznych.
Należy pamiętać, że do ujawnienia się drzemiących w tej rasie, genetycznie uwarunkowanych bardzo dużych możliwości produkcyjnych konieczne są dobre warunki środowiskowe.

blonde011

Zmiany ilościowe pogłowia żeńskiego BD

blonde021

* od roku 2007 zestawienie obejmuje tylko krowy

(w latach wcześniejszych jest to suma krów i jałówek)

Masy ciała urodzeniowe i standaryzowane na 210 dni z podziałem na płeć BD

blonde03

Literatura: Rasy bydła mięsnego. Ocena, charakterystyka i przydatność do opasu.

Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych za lata 2004 – 2013

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy