Praca – Zootechnik Bydła Mięsnego

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO
ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU

ZOOTECHNIKA BYDŁA MIĘSNEGO
DO PRACY W TERENIE.

WYMAGANIA:

 • WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE ZE SPECJALNOŚCIĄ: ZOOTECHNIKA,
 • DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU,
  (MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z BYDŁEM RAS MIĘSNYCH)
 • STAN ZDROWIA POZWALAJĄCY NA PRACĘ W TERENIE
 • PRAWO JAZDY KAT. B
 • GOTOWOŚĆ DO WYJAZDÓW W DELEGACJE

REJON DZIAŁANIA:

ZACHODNIA CZĘŚĆ WOJ. POMORSKIE, WSCHODNIA CZĘŚĆ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO, PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WOJ. WIELKOPOLSKIEGO ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIA CZĘŚĆ WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

APLIKACJĘ (CV oraz list motywacyjny) PROSZĘ PRZESŁAĆ W TERMINIE DO 31 MAJA 2022 R.

NA ADRES E-MAIL: e-mail: bydlo@bydlo.com.pl

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

PZHiPBM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODPOWIEDZI NA WYBRANE OFERTY.

Szkolenie dla Hodowców „Ochrona i dobrostan zwierząt”

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zaprasza na szkolenie pt.

OCHRONA I DOBROSTAN ZWIERZĄT”

które odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku w godz. 11:00 – 15:00 w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 30 – Audytorium im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego Pawilon 1 (dawny budynek SGGW)

Program szkolenia:

11:00 – 11:10 – oficjalne rozpoczęcie szkolenia – Jacek Zarzecki Prezes PZHiPBM
11:10 – 12:00 – „Prawne uwarunkowania ochrony zwierząt hodowlanych. Postępowanie w przypadkach nieuzasadnionych interwencji organizacji prozwierzęcych – Adwokaci: Teresa Kaczyńska-Kochaniec i Marek Jaroch
12:00 12:15 – dyskusja
12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 13:20 – „Wymagania weterynaryjne w zakresie dobrostanu zwierząt hodowlanych”- lek . wet. Martyna Jarnutowska – PIW w Wyszkowie
13:20 – 13:35 – dyskusja
13:35 – 14:00 – obiad
14:00 – 14: 45 – „Szczęśliwe zwierzę = szczęśliwy człowiek” –Albert Kurkowski – Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw Ochrony Zwierząt
14:45 – 15:00 – dyskusja
15:00 – Podsumowanie i zakończenie szkolenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do dnia 24 maja br. pod nr tel. 22 849 19 10
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Wniosek o podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

PZHiPBM będzie stroną w sporach z obrońcami zwierząt

Hodowcy bydła będą mogli korzystać z pomocy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sporach z obrońcami praw zwierząt.

25 września odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Jego uczestnicy zatwierdzili zmiany w Statucie Związku.

Najważniejszą z nich jest dodanie zapisu o działaniu w zakresie ochrony oraz dobrostanu zwierząt. Zapis ten pozwoli przeszkolić hodowców w zakresie ustawy o ochronie zwierząt jak również umożliwi Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego być stroną w postępowaniach administracyjnych.

“Będziemy mogli reprezentować rolników, którym często brakuje wiedzy prawnej lub też furtek z jakich korzystają NGOsy, które często traktują swoją działalność nie jako pomoc zwierzętom ale dobre źródło utrzymania” czytamy w komunikacie PZHiPBM.

Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki od dawna konfrontuje rzeczywistość z oskarżeniami padającymi ze strony obrońców praw zwierząt

Jacek Zarzecki od dawna konfrontuje rzeczywistość z oskarżeniami padającymi ze strony obrońców praw zwierząt. Stąd starają się oni ośmieszać go w mediach społecznościowych.

Już Kilka dni później na Facebooku pojawił się wpis prezentujący jego zdjęcie na tle półtusz zwierząt informując, że Zarzecki “dopisał do swojej rzeźnicko-hodowlanej organizacji ochronę zwierząt”.

“Widać, że zmiana statutu PZHiPBM zabolała jednego z przedstawicieli organizacji pseudo prozwierzęcej. Właśnie działanie takich tworów zabierających zwierzęta bezpodstawnie rolnikom będzie przez nas monitorowana i zwalczana” odpowiedział na tę zaczepkę Prezes PZHiPBM prezentując jednocześnie szkalujący go wpis.

W poniedziałek 4 października z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt odbył się marsz kilku organizacji określających się mianem ich obrońców.

Maszerujący prezentowali hasła, takie jak “Gdzie ta dobra zmiana dla zwierząt?”, “Stop pseudo hodowli”, czy “Polska wieś nie chce przemysłu futrzarskiego”.

Jacek Zarzecki odniósł się w swoich mediach społecznościowych do tych wydarzeń.

“Krzyczeli: gdzie jest dobra zmiana dla zwierząt ? Mówili, że dalej chcą zakazu uboju religijnego i hodowli na futra. I ja ich w pełni rozumiem. Lepiej zajmować się innymi i odwracać uwagę od bagna w jakim sami siedzą. Lepiej porównywać ubój do holokaustu i nazywać to morderstwem niż odpowiadać na niewygodne pytania. Lepiej oskarżać rolników o znęcanie się nad zwierzętami, nazywać ich zwyrolami niż mówić o tym , że sami zabierają bezprawnie zwierzęta, oszukują społeczeństwo żebrząc o pieniądze, gdy na kontach bankowych często mają miliony złotych. Lepiej mówić o łańcuchach dla psów niż o przytuliskach, domach tymczasowych, które prowadzą i nie podlegają żadnej kontroli. Tak działają organizacje niby prozwierzęce” pisał Zarzecki.

Na potwierdzenie tych słów opublikował na Twitterze post, w którym nawiązuje do wpisu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt o tym, że rolnicy zaniedbują zwierzęta.

“DIOZ oskarża polskich rolników, że masowo zaniedbują zwierzęta. IW stwierdziła w czasie kontroli, że nie mają warunków do przetrzymywania zwierząt, prokurator postawił im zarzuty kradzieży kilkudziesięciu zwierząt. A #RPO zaprasza na konferencje o interwencjach. Kompromitacja” pisał Zarzecki.

Artykuł został opublikowany pod adresem – https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo/pzhipbm-bedzie-strona-w-sporach-z-obroncami-zwierzat,1763.html

AUTOR TEKSTU: MIROSŁAW LEWANDOWSKI | LEWANDOWSKI@APRA.PL

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM – relacja

25 września 2021 r. w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Na przewodniczącego wybrano Jacka Klimzę, a sekretarzem została Bogna Hupa.

W sprawozdaniu z działalności zarządu, przedstawionym przez Prezesa, znalazły się najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku. Delegaci wysłuchali również sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku 2020.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, wykazujące dodatni wynik finansowy.

Udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Krystynę Plata – hodowczynię z województwa pomorskiego.

Delegacji zatwierdzili również zmiany w Statucie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Najważniejszą z nich jest dodanie zapisu o działaniu w zakresie ochrony oraz dobrostanu zwierząt. Zapis ten pozwoli przeszkolić hodowców w zakresie ustawy o ochronie zwierząt jak również umożliwi Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego  być stroną w postępowaniach administracyjnych. Będziemy mogli reprezentować rolników, którym często brakuje wiedzy prawnej lub też furtek z jakich korzystają NGOsy, które często traktują swoją działalność nie jako pomoc zwierzętom ale dobre źródło utrzymania.

W czasie przewidzianym na dyskusję poruszano problemy branży. Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM

Uprzejmie zapraszam Delegatów na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25.09.2021 roku, o godz. 11.00, w SGGW Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego (Pawilon 1, wejście A) przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie.

Jacek Zarzecki Prezes

Zapytanie ofertowe nr 1/FPMW/2021 na częściową organizację i obsługę IV Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego z dnia 12.08.2021 r.

Rozstrzygnięcie nastąpiło dnia 27.08.2021 – opublikowano dnia 28.08.2021


Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. „IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w Lubaniu w woj. pomorskim w dniach 18 – 19 września 2021r.

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania pn. „IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
– Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1740, ze zm.), w szczególności art. 701 – 705,
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 7/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 1.09.2017r.

Liczba złożonych ofert – 1
Liczba ofert odrzuconych – brak
W toku postepowania wyłoniono ofertę, złożoną przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

(dotyczy częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w Lubaniu w woj. pomorskim w dniach 18 – 19 września 2021r.)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 43, ze zm.),
 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1740, ze zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 7/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 1.09.2017r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest częściowa organizacja i obsługa, przedsięwzięcia pn. „IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w dniach 18-19 września 2021r w Lubaniu w woj. pomorskim. Wystawa będzie towarzyszyć targom pn. „XXIII Kaszubska Jesień Rolnicza” organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

18-19 września 2021 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.;

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizowali należycie trzy wystawy o podobnym charakterze (krajowym/regionalnym, w tym przynajmniej jedną wystawę zwierząt hodowlanych o zasięgu krajowym).

4. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

5. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

6. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia i wykazu przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁADNKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena – 90 %
 2. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę termin płatności jaki zostanie zaproponowany za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt
Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą ofertę zostaną uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”,
C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,
T – przyznana ilość punktów za kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  • kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
  • kiedy nie wpłynie żadna oferta
  • bez podania przyczyny
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 3. Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 5. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 6. Z Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

Wybór oferty nastąpi 27 sierpnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Wykaz przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. Do Zarządzenia

Nr 7/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 1.09.2017r.) termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 30 dni
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017/W Dyrektora Generalnego KOWR
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenia do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 12 sierpnia 2021 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

NAGRANIA ZE SZKOLENIE DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

Rozpoczęcie szkolenia – Jacek Zarzecki  Prezes PZHiPBM
Wykład
„Żywienie krów mamek i bydła opasowego” – dr hab. Andrzej Łozicki

cz 2
Dobrostan bydła mięsnego” – Jacek Zarzecki Prezes PZHiPBM

cz 3
„Organizacja rozrodu w stadach bydła mięsnego” – lek. wet. Wojciech Wójcik

WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH 2021

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Komunikat nr 4 (2021.07.15)

Organizator: Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Współorganizator: Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie

Szanowni Państwo,

Na prośbę uczestników Kongresu Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym ZG PTNW, prof. Janem Twardoniem, zdecydował o przesunięciu terminu Kongresu na 26-27 listopada 2021 roku.

Rejestracja uczestników oraz przyjmowanie doniesień konferencyjnych zakończą się 17 września br.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną podjęliśmy decyzję o organizacji wydarzenia w formie on-line (platforma MS Teams).

Z wielką dumą i zadowoleniem zapowiadamy XVI Kongres PTNW jako wielkie wydarzenie w historii nauk weterynaryjnych odbywające się cyklicznie od ponad sześćdziesięciu lat!

Pomimo powyższych zmian, liczymy na to, że Kongres będzie ważną okazją do zebrania w jednym miejscu i czasie wybitnych naukowców różnych specjalności. Uczestnicy będą mogli zaprezentować najnowsze wyniki badań, przedstawić najbardziej palące problemy zdrowia i dobrostanu zwierząt. Można będzie dowiedzieć się o najnowszych wyzwaniach medycyny weterynaryjnej oraz zagrożeniach, jakie nas czekają w najbliższej przyszłości. Będzie okazja aby skonfrontować własne obserwacje z doniesieniami innych autorów, podjąć polemikę i propagować własne idee poparte rzeczowymi dowodami naukowymi. Kongres umożliwi wymianę poglądów i, na co liczymy, w pierwszym rzędzie wytyczy nowe sposoby rozwiązywania problemów zdrowia ludzi i zwierząt. Zależy nam na wciągnięciu w orbitę badań naukowych ludzi młodych, pełnych zapału i nowych pomysłów, pracowitych i chętnych do rozwiązywania trudności i pokonywania przeszkód. Wszyscy uczestnicy będą mogli w różnej formie (wykłady, prezentacje ustne, plakaty-ustne) przedstawić na forum kongresowym wyniki swoich badań.

Podczas Kongresu przewidujemy 17 naukowych sesji tematycznych, które rozpoczną się wykładami plenarnymi, prezentującymi najnowsze tendencje w szeroko rozumianej medycynie weterynaryjnej. Znajdą się wśród nich osiągnięcia dotyczące: profilaktyki, rozpoznania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt i ludzi; nowych technik diagnostycznych; modulacji mechanizmów odpornościowych;
transkryptomiki, nutrigenomiki, proteomiki; oddziaływań zwierząt i ludzi na środowisko naturalne; higieny żywności i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego; żywienia i dietetyki zwierząt i ludzi; historii medycyny weterynaryjnej i dydaktyki weterynaryjnej.

Lista sesji wraz z Przewodniczącymi i Wiceprzewodniczącymi oraz kontaktem mailowym dostępna jest na stronie Kongresu.

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z najpopularniejszych autorytetów preskryptywnych w dziedzinie języka polskiego.

Przewidywana liczba uczestników Kongresu to ok. 300 osób.

Językiem Kongresu będzie język polski.

Bardzo serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w wersji elektronicznej w materiałach konferencyjnych.

Streszczenia w wersji elektronicznej należy przesyłać przez system rejestracji Coffee dostępny na stronie internetowej Kongresu: http://xvi-kongres-ptnw.wmw.sggw.pl/

Ostateczny termin nadsyłania prac został ustalony na 17 września 2021 r.

Wymagania redakcyjne dotyczące prac publikowanych w książce streszczeń konferencyjnych:

 • tekst w języku polskim (180 znaków ze spacjami ), maksymalnie 1 trona formatu A4 (2500 znaków ze spacjami)
 • tekst: czcionka Times New Roman 12 pkt, tytuł dużymi literami, afiliacja autorów czcionka Times New Roman 10 pkt. marginesy 2,5 cm.
 • stopka i nagłówek bez dodatkowego tekstu
 • układ strony wg załączonego wzoru

Podczas Kongresu przewiduje się jedynie wystąpienia ustne (prezentacje ustne 10-15 min; ustną sesję plakatową – wystąpienia 3-5 min lub krótkie wystąpienia – tzw półtoraminutówki – w zależności od liczby uczestników). Autorzy podczas procesu rejestracji doniesienia konferencyjnego wybierają sesję i formę prezentacji. Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi sesji ocenią i zakwalifikują, ewentualnie odeślą doniesienie do uczestnika z sugestią poprawek.

Przewodniczący może zasugerować zmianę sesji oraz formy prezentacji. Ostateczna decyzja o formie prezentacji należy do Przewodniczącego sesji – uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji.

Ogólny program konferencji będzie dostępny na początku września, a program szczegółowy w połowie października na stronie internetowej konferencji http://xvi-kongres-ptnw.wmw.sggw.pl oraz zostanie rozesłany do uczestników drogą elektroniczną.

Koszt uczestnictwa w Kongresie on-line dla regularnego uczestnika wynosi 200 zł oraz 100 zł dla młodego pracownika naukowego oraz uczestnika specjalizacji; studenci (uczestnictwo czynne, liczba miejsc ograniczona) oraz Członkowie Honorowi – uczestnictwo darmowe. Nadpłata oraz wniesione wcześniej opłaty za uroczystą kolację będą zwracane na konta, z których dokonano wpłat.

Faktura pro-forma wystawiana jest podczas rejestracji w systemie Coffee (proszę wpisać do formularza prawidłowe dane do wystawienia faktury).

Konto księgowe Kongresu:
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa 02 1020 1169 0000 8702 0303 4444

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji jest dostępny na stronie internetowej Kongresu – REJESTRACJA.

Podobnie jak na poprzednich Kongresach PTNW będzie możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną dla lekarzy weterynarii uczestniczących w wydarzeniu. Uczestnicy otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie.

Komitet Organizacyjny XVI Kongresu PTNW

Sekretariat Kongresu:
Dr hab. Justyna Sokołowska; tel. 22 59 36 212, justyna_sokolowska@sggw.edu.pl
Dr Kaja Urbańska; tel. 22 59 36 212, kaja_urbanska@sggw.edu.pl
Zuzanna Strzałkowska; tel. +48 664 866 247, z.strzalkowska@gmail.com

XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Boguchwała, 26-27.06.2021 r.

REGIONALNA WYSTAWA BYDŁA MIĘSNEGO W BOGUCHWALE

Podczas XXII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej w dniach 26-27 lipca br. w ramach „Dni Otwartych Drzwi” Podkarpackiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego  w Boguchwale  nasi Hodowcy  zaprezentowali 19 sztuk bydła reprezentującego takie rasy mięsne jak Limousine, Charolaise, Hereford, Belgijska Biało-Błękitna oraz Blonde d’ Aquitaine.

Komisja Oceniająca, składająca się z selekcjonerów PZHiPBM w składzie:  Ewelina Udziela (sędzia) oraz Marcin Radecki (asystent) podczas przeprowadzonej w dniu 26 lipca (sobota) oceny zwierząt wyróżniła tytułem czempiona:

 • Ronę – jałowicę cielną rasy Limousine w wieku od 24 miesięcy pochodzącą z hodowli Pana Łukasza Palucha,
 • Śnieżynkę – jałowicę niecielną rasy Charolaise w wieku 12-18 miesięcy z hodowli Pana Piotra Bukały,
 • Defiladę – jałowicę niecielną rasy Hereford w wieku od 16-24 miesięcy z hodowli Pani Urszuli Rojek-Kocik,
 • Orkę – jałowicę rasy Blonde d’Aquitaine w wieku do 12 miesięcy z hodowli Pana Marcina Tempki,
 • Rozę z Kawic ET – jałowicę niecielną w wieku 12-24 miesięcy rasy Belgijskiej Biało – Błękitnej z hodowli Pana Bernarda Landuyta.

Tytuły Wiceczempiona uzyskały:

 • Virgule2019 jałowica cielna rasy Limousine  od 24 miesięcy z hodowli Pana Kazimierza Lichonia,
 • Polio jałowica cielna rasy Charolaise w wieku 12-18 miesięcy pochodząca z hodowli Pana Piotra Bukały. 

Superczempionem wystawy  bydła mięsnego okrzyknięto jałowicę ŚNIEŻYNKĘ pochodzącą  z hodowli Piotra Bukały.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Naszym Hodowcom i dziękujemy za trud włożony w przygotowanie zwierząt na wystawę.

Wystawa została dofinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szkolenie on-line

„INTERNETOWE SZKOLENIE DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO”

W dniu 16 czerwca 2021 roku (środa)

PLAN SZKOLENIA
godz. 10: 00 – Rozpoczęcie szkolenia – Jacek Zarzecki Prezes PZHiPBM

WYKŁADY
10:15–11:15 „Żywienie krów mamek i bydła opasowego”– dr hab. Andrzej Łozicki prof. SGGW Warszawa
11:15–12:00 „Dobrostan bydła mięsnego” – Jacek Zarzecki Prezes PZHiPBM
12:00–13:30 „Organizacja rozrodu w stadach bydła mięsnego” – lek. wet. Wojciech Wójcik
13:30–14:30 Odpowiedzi prelegentów na pytania zadane w formie Q&A

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie on-line za pośrednictwem platformy ZOOM – https://zoom.us/j/93647034077

Passcode: 675410

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy