Zjazdy Regionalne PZHiPBM 2020

(więcej…)

III Ogólnokrajowa Konferencja “Śruta rzepakowa jako alternatywa dla importu śruty sojowej”

19 listopada 2019 r.

(więcej…)

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 2/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. . Wystawa zwierząt hodowlanych na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, które ma mieć miejsce w dniach 9-10 czerwca.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe na organizację wystawy 2-FMPW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji o obsługi przedsięwzięcia pn. Wystawa zwierząt hodowlanych na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, które mam mieć miejsce w dniach 9-10 czerwca.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań.

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 3/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. Wystawa zwierząt hodowlanych na XXVII Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu k. Kościerzyny , które ma mieć miejsce w dniach 9-10 czerwca

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe na organizację wystawy 3-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym kompleksowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. Wystawa zwierząt hodowlanych na XXVII Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu k. Kościerzyny, która ma mieć miejsce w dniach 9-10 czerwca W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3; 83-422 Nowy Barkoczyn

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 4/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, które ma mieć miejsce w dniach 9-10 czerwca.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe catering 4-FMPW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, która będzie miała miejsce w dniach 9-10 czerwca.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Gospodarstwo Rolne Marek Nowak

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 5/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXVII Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu k. Kościerzyny, która będzie miała miejsce w dniach 9-10 czerwca).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe catering 5-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXVII Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu k. Kościerzyny, która będzie miała miejsce w dniach 9-10.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiły Usługi Kateringowe u Klienta Urszula Potrykus

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 7/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXVII Pomorską Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlany w Lubaniu k. Kościerzyny).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie transport Lubań 7-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXVII Pomorską Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu k. Kościerzyny

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił na część

A. Sabisz Ireneusz Stary Barkoczyn 24/1 83-422 Nowy Barkoczyn

B. Bojanowski Marian Pobłocie 58 84-223 Linia

C. Nie zgłoszono oferty

D. Marian Cieśliński Więckowy 107/1 83-250 Skarszewy

E. Wojciech Etmański ul. Mestwina 6/4 Trzepowo 83-047 Przywidz

F. Janke Józef Przytarnia Wygoda 1 88-441 Wiele

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 8/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na i Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku k. Opalenicy.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie transport Sielinko 8-FPWM-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na I Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Sielinku k. Opalenicy.

Najkorzystniejszą ofertę na część

A. Benedykt Bochyński
ul Górna 11 Kaczory 64-810

B. Długie Stare Sp. z O.O.
Długie Stare ul. Wiosenna 5 64-100 Leszno

C. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień
Przyczyna Górna 67-400 Wschowa

D. Artur Karsznia
Sobiszewo 6 72-122 Łoźnica

E. Zbigniew Kołoszyc
Pyrzańska 11A Nowiny Wielkie 66-460 Witnica

F. Kopica Monika
Mostowa 7  Aleksandria Druga 42-274 Kopiska

G. Marek Janków
Czyżówek 112 68-120 Iłowa

H. Janków Krystyna
ul Waryńskiego 23 68-100 Żagań

I. Jerzy Magowski
Lisewo Kościelne 88-180 Złotniki Kujawskie.

J. Marek Nowak
Kąkolewo 23 62-065 Grodzisk Wielkopolski

K. Landuyt Berdnard
Kawice 80 59-230 Prochowice

L. Krzysztof Pulkowski
Ul. Główna 12 Nowiny Wielkie 66-460 Witnica

M. RSP CHRUSTOWO
Chrustowo 22 A 64-850 Ujście

N. Smagowski Dariusz
Łęczno 22 78-200 Białogard

O. Paweł Stopa
Lubiechowo 29 64-061 Kamieniec

P. Piotr Szerfenberg
Pyszczynek 20 62-200 Gniezno

Q. Patryk Szefenberg
Pyszczynek 20 62-200 Gniezno

R. Zbigniew Szychulski
Derkacz 44 72-121 Czarnogłowy

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Dane oferentów będących osobami fizycznymi zostały zanonimizowane i są przeznaczone do wglądu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie kontrolował poprawność przeprowadzonego postępowania.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 6/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostawy do siedziby PZHiPBM w Warszawie 60 statuetek z grawerem).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe zakup statuetki 6-FMPW-2018

PZHIPBM_LOGO

PZHIPBM_LOGO

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostawy do siedziby PZHiPBM w Warszawie 60 statuetek z grawerem

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Modern Forms

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 9/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego organizacji Śląskie Wystawy Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim k. Opola (Opolagra), która ma mieć miejsce 15-17 czerwca 2018 r.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 7 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie organizacja Opolagry 9-FPWM-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym organizacji Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim k. Opola (Opolagra), która ma mieć miejsce 15-17 czerwca 2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę na część

1. DLG AgrooFood Sp. z o.o. Ul. Obornicka 229 60-650 Poznań
2. Glla Event Lucyna Grell u. Opolska 36 46-060 Boguszyce
3. P.W. Borys s.c. jankówko 1E 62-200 Gniezno

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 10/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXVII Pomorską Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlany w Lubaniu k. Kościerzyny).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 7 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie transport Lubań 10-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXVII Pomorską Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu k. Kościerzyny

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Szutlka Szymon Kołdowo 68 77-300 Człuchów

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 11/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XXV Żuławskie Targi Rolne, XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe na organizację wystawy 11-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XXV Żuławskie Targi Rolne, XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, która ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 12/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XXIII Regionalna Wystaw Zwierząt Hodowlanych Książ , które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe na organizację wystawy 12-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ, która ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul Zwycieska 8, 53-033 Wrocław

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 13/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XX Wojewódzka wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach , które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe na organizację wystawy 13-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 14/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim k. Opola (Opolagra), która ma mieć miejsce 15-17 czerwca 2018 r.)).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe catering – Opolagra 17-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim k. Opola (Opolagra), które ma mieć miejsce 15-17 czerwca 2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko 47-113 Staniszcze Wielkie, ul. Kościelna 10.

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 15/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXV Żuławskie Targi Rolne, XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe catering – Stare Pole 15 FPMW 20183

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXV Żuławskie Targi Rolne, XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca 2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

„OMDIW” Artur Stanuch ul. Sęczkowska nr 71 lok 2 03-986 Warszawa

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 16/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXIII Regionalna Wystaw Zwierząt Hodowlanych Książ, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe catering – Książ

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

„OMDIW” Artur Stanuch ul. Sęczkowska nr 71 lok 2 03-986 Warszawa

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 17/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XX Wojewódzka wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie ofertowe catering – 17-FPMW-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

Anna Wolska ul. Wólka Profecka nr 45 lok 21 24-100 Puławy

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 18/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim k. Opola (Opolagra), która ma mieć miejsce 15-17 czerwca 2018

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 18/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim k. Opola (Opolagra), która ma mieć miejsce 15-17 czerwca 2018r.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Grabińska Dżesika; Ul. Leśna 18, Sadów 42-700 Lubliniec
B. Haraziński Łukasz Ul. Polna 40  Mzyki 42-350  Koziegłowy
C. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  Agrokompleks  Łagiewniki Wielkie . Ul. Szkolna 9 42-772 Pawonków.
D. Roczniak Paweł Ul. Klonowa 21 49-318 Zielęcice
E. Sobyra Krzysztof Małujowice 33 49-318 Skarbimierz
F. Tomala Waldemar Stefanów Barczewski 1 Nr 15 98-275 Brzeźnio

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 19/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt XXV Żuławskie Targi Rolne, XIX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie transport Stare Pole 19-FPWM-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXV Żuławskie Targi Rolne, XIX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Magowski Jerzy Będzitowo 24    88-180 Złotniki Kujawskie
B. Sekściński Waldemar Zajączki 7  11-135  Lubomino
C. Golmanowski Krzysztof Sugajenko 19  13-306 Kurzętnik
D. Stanisław Wiśniewski Tyrowo 99a  14-100  Ostróda

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 20/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Książ, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 20/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Ksiaż, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Ośrodek Hodowli Zarodowej “Przerzeczyn Zdrój” Sp. Z O.O.  Gilów 120a  58-230 Niemcza
B. Janków Krystyna Ul. Waryńskiego 23  68-100 Żagań
C. Landuyt Bernard Kawice 80 59-230 Prochowice
D. Kopica Monika Ul. Mostowa 7; Aleksandria Druga 42-274 Konopiska
E. Janków Marek Czyżówek 112 68-120 Iłowa

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 21/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XX Wojewódzką wystawę Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 21/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Ksiaż, które ma mieć miejsce w dniach 16-17 czerwca.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Stegliński Mirosław Skotniki 19, 95-035 Ozorków
B. Jarmuż Mirosław Kębliny, Ul. Strykowska 25, 95-001 Biała

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 22/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale , które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 22/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. XX Regionalna Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
36-040 Boguchwałą
Ul. Suszyckich 9

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 23/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 23/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.

Wybrano najkorzystniejsze ofertę:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo Wawczyńce 64

18-210

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 24/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, która ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 24/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.

Wybrano najkorzystniejsze ofertę:

Anna Wolska
Ul. Wólka Profecka nr 45 lok 21
24-100 Puławy

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 25/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, która ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 25/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

RIS-RELID Paweł Jagiełło,
Ul. Kościelna 65 lok 12
05-200 Wołomin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 26/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XX Wojewódzką wystawę Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 26/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania zwierząt na XX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na część:

A. Demkowski Mariusz Zahutyń 10, 38-500 Sanok
B. Stączek Paweł Jaćmierz 213, 38-530 Zarszyn
C. Witko Czesław Kielnarowa 8A, 36-020 Tyczyn
D. Bukała Piotr Dylągówka 118, 38-025 Dylągówka

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 27/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym  transportu oraz przygotowania (dostarczenia) zwierząt na XXV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, która ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca)

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 27/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym trans[portu oraz przygotowania (dostarczenia) zwierząt na XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, które ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Schlegel Barbara ul. Pilec 53 11-440 Reszel
B. Jabłonowski Leszek Piotr, Jabłonowo-Kąty 20 18-218 Sokoły
C. Pogorzelski Franciszek kobylin Pieniążki 11, 18-204 Kobylin Borzymy
D. Agropol PPUH Sp. z o.o. ul. Górna 14, 16-113 Szudziałowo
E. Jerzy Magowski Będzitowo 24, 88-180 Złotniki Kujawski

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 28/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostawy do siedziby PZHiPBM w Warszawie 1000 szt. koszulek typu T-shirt

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

PZHIPBM_LOGO

PZHIPBM_LOGO

Zapytanie i formularz ofertowy nr 28/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostawy do siedziby PZHiPBM w Warszawie 1000 szt. koszulek typu T-shirt.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Nu Media Elżbieta Jażdżewska 10-502 Olsztyn ul. Kościuszki 12/2

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 29/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 29/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 89-122 Minikowo

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 30/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XIII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r..

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 30/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XIII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach

Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 31/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XIII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach, która ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 31/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XIII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Anny Wolskiej, ul. Wólka Profecka nr 45 lok 21, 24-100 Puławy

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 32/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania (dostarczenia) zwierząt na XII Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach, która ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca)

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 32/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem) na XIII Świętokrzyskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca)

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Derlatka Grzegorz ul. Świętokrzyska 183 Grzybowa Góra 26-115 Skarżysko Kościelne
B. Adryjan Zbigniew ul. Słoneczna 62 Kłoda 28-236 Rytwiany
C. Drobniak Zbigniew Dąbrowa Górna 85 26-010 Bodzentyn

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 33/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn.  XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k. Zamościa, która ma mieć miejsce 30 czerwca – 1 lipca 2018r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 33/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn Rolniczych w Sitnie, która ma mieć miejsce 30 czerwca – 1 lipca.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 34/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, która ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 34/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

RIS-RELID Paweł Jagiełło ul. Kościelna 65 lok 12 05- 200 Wołomin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 35/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym transportu oraz przygotowania (dostarczenia) zwierząt na XXXII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, która ma mieć miejsce w dniach 23-24 czerwca)

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 35/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem na XXXII Wystawie Zwierząt Hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Rychlik Jacek Ul. Południowa 210, 21-302 Kąkolewnica
B. Burak Konrad Strzelce Kol.32, 22-135 Białopole
C. Małgorzata Szyszko Góry Kolonia 94 24-173 Markuszów
D. Robert Koszel Bukowina 55 23-425 Biszcza
E. Krzysztof Żywot Żurawie 60 23-465 Turobin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 36/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, która ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 36/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. III Krajowa Wystawa Bydła.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

RIS-RELID Paweł Jagiełło Ul. Kościelna 65 lok 12, 05-200 Wołomin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 37/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zaprojektowania i umieszczenia reklamy dotyczącej III Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego na portalu internetowym

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 37/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zaprojektowania i umieszczenia reklamy dotyczącej III Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego na portalu internetowym.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Metalowa 5 60-188 Poznań

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 38/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem) na III Krajową Wystawę Bydła Mięsnego w Minikowie, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 38/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz przygotowaniem) na III Krajową Wystawę Bydła Mięsnego w Minikowie, które ma mieć miejsce w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Ośrodek Hodowli Zarodowej “Przerzeczyn Zdrój” Sp. Z O.O. GILÓW 120A  58-230 NIEMCZA
B. Monika Kopica ul. Mostowa 7, Aleksandria Druga
C. Smagowski Dariusz Łęczno 22 78-200 Białogard
D. Agro Bieganów Sp. z.o.o. Bieganów 19 68-108 Cybinka
E. Piotr Szerfenberg Pyszczynek 20, 62-200 Gniezno
F. Patryk Szerfenberg Pyszczynek 20, 62-200 Gniezno
G. Artur Karsznia Sobieszewo 6 72-122 Łoźnica
H. Zbigniew Szychulski Derkacz 44 72-121 Czarnogłowy
I. Bogna Hupa Ul. Dworek 1 08-445 Osieck
J. Benedykt Bochyński ul. Górna 11 64-810 Kaczory
K. Magowski Jerzy Będzitowo 24 88-180 Złotniki Kujawskie
L. RSP CHRUSTOWO   Chrustowo 22 A 64-850 Ujście
M. Pulkowski Krzysztof Zbigniew ul. Główna 12 66-460 Witnica
N. Kołoszyc Zbigniew ul. Pyrzańska 11 A Nowiny Wielkie, 66-460 Witnica
O. DŁUGIE STARE SP. Z O.O. Długie Stare ul. Wiosenna 5, 64-100 Leszno
P. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Przyczyna Górna 1 67-400 Wschowa
Q. Bernard Landuyt Kawice 80, 59-230 Prochowice
R. Cieśliński Marian GR Więckowy 107/1 83-250 Skarszewy
S. Gospodarstwo Rolne Marek Milczek Jeżewo 24, 89-210 Łabiszyn
T. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Tomasz Glosa Brzeźno Lęborskie 45, 84-213 Brzeźno Lęborskie
U. Paweł Bąkowski Stobno 32, 89-502 Raciąż
V. Grzegorz Lemanowicz Mogielnica 23 09-210 Drobin.

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 39/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz przygotowaniem) na VII Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, które ma mieć miejsce w dniach 7-8 lipca 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 39/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem) na VII Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, które ma mieć miejsce w dniach 7-8 lipca 2018 r.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Mateusz Kocik Janowice 241, 33-115 Janowice
B. Paluch Łukasz Wiśnicz Mały 66, 32-720 Nowy Wiśnicz
C. Łyś Jan Chyżne 111, 34-481 Chyżne
D. Brak oferty
E. Łukasz Haraziński Ul. Polna 40, Mzyki 42-350 Koziegłowy

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 40/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 40/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn.  VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, które ma mieć miejsce 7-8 lipca 2018 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Beata Nieróbca Ul. Cypriana Kamila Norwida 8 lok 24 24-100 Puławy

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 41/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn.  VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, która ma mieć miejsce 7-8 lipca 2018r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 41/FMPW/20181

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, które ma mieć miejsce 7-8 lipca.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Urząd Gminy Nowy Targ
Bulwarowa 9
34 – 400 Nowy Targ

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 42/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 42/FMPW/2018

Informujemy o zakończeniu postępowania konkursowego, w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, ogłoszonego przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września bez wyboru wykonawcy.

Uzasadnienie: Nie złożono żadnej oferty

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 43/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. V Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, która ma mieć miejsce w trakcie XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMOERANIA, która ma się odbyć w dniach 7-9 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 43/FMPW/2018

Zapytanie 43/FPMW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. V Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, która ma mieć miejsce w trakcie XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERNIA, która ma się odbyć w dniach 7-9 września.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Barzkowice 2
73-134 Barzkowice

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 44/FPMW/20183

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zakupu wraz z transportem do siedziby Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 1000 szt. aparatów do podawania płynów dla cieląt wraz ze smoczkiem

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 44/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zakupu wraz z transportem do siedziby Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 1000 szt. aparatów do podawania płynów dla cieląt wraz ze smoczkiem.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Can Agri Spółka z o.o. sp.k.
05-252 Dąbrówka
Małopole ul. Przemysłowa 11

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 45/42-2/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 45/42-2/FMPW/2018

Zapytanie 45/42-2/FPMW/2018

Informujemy o zakończeniu postępowania konkursowego, w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, ogłoszonego przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września bez wyboru wykonawcy.

Uzasadnienie: Nie złożono żadnej oferty

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 46/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 46/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września 2018 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Paweł Jagiełło RELID RIS ul Kościelna 65/12 05-200 Wołomin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 47/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz przygotowaniem) na XIV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 47/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem) na XIV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, która ma mieć miejsce 1-2 września 2018 r.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

 1. Sławomir Gromulski Ul. Przemysłowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. Łukasz Komorowski Wygledówek 1 07-111 Wierzbno
 3. Jacek Rychlik ul. Południowa 210 21-302 Kąkolewnica
 4. Michał Kaczorek Oleksianka 11 05-334 Latowicz
 5. Bogna Hupa Osieck Kolonia D1 08-445 Osieck

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 49/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn V Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, która ma mieć miejsce w trakcie XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA, która ma się odbyć w dniach 7-9 września 2018 r.)

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 3 września 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 49/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. V Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, która ma mieć miejsce w trakcie XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA, która ma się odbyć w dniach 7-9 września 2018 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Paweł Jagiełło RELID RIS ul Kościelna 65/12 05-200 Wołomin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 48/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz przygotowaniem) w trakcie XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA, która ma się odbyć w dniach 7-9 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 września 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 48/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem) na V Regionalną Wystawę Bydła Mięsnego, która ma mieć miejsce  w trakcie XXXI Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA, która ma się odbyć w dniach 7-9 września 2018 r.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

A. Maćkowiak Paweł Stare Chrapowo 1 74-202 Bielice
B. Sikorski Tomasz Lisowo 22 73-120 Chociwel
C. Lewosiuk Jarosław Biała 44, 73-130 Dobrzany
D. Stolarski Jakub Żukowo 64 73-132 Suchań
E. Szpilski Andrzej Krzymów 7 74-506 Nawodna
F. Pulkowski Krzysztof ul Główna 12 Nowiny Wielkie 66-460 Witnica
G. Kołoszyc Zbigniew ul. Pyrzańska 11A Nowiny Wielkie 66-460 Witnica
H. Kotyński Grzegorz Rekowo 10 73-108 Kobylanka
I. Bochyński Benedykt ul Górna 11 64-810 Kaczory
J. Bogna Hupa Osieck Kolonia D1 08-445 Osieck
K. Magowski Jerzy Będzitowo 24 88-180 Złotniki Kujawskie
L. Szychulski Zbigniew Derkacz 44 72-121 Czarnogłowy
M. Karsznia Artur  Sobieszewo 6 72-122 Łoźnica
N. Suska Dominika Wyszogóra 22 72-310 Płoty
O. Szerfernberg Patryk  Pyszczynek 20 62-200 Gniezno
P. Szerfenberg Piotr Pyszczynek 20 62-200 Gniezno
Q. Bernard Landuyt Kawice 80 59-230 Prochowice
S. RSP Chrustowo Chrustowo 22A 64-850 Ujście

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 50/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz przygotowaniem) na III Podlaską Wystawę Bydła Mięsnego, która będzie miała miejsce 7.10.2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 października 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy 50-FPWM-2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym dostarczenia zwierząt (transportu wraz z przygotowaniem) na III Podlaską Wystawę Bydła Mięsnego, która będzie miała miejsce 7.10.2018 r.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:
A. Paweł Żarniewski Łosiniec 17, 16-140 Korycin
B. Krzysztof Klepacki ul. Sokólska 41, 16-130 Janów
C. Jolanta Świderska Kożuchy 1 12-230 Biała Piska
D. Leszek Jabłonowski Jabłonowo-Kąty 20, 18-218 Sokoły
E. Słowikowski Wojciech kol. Tykocin 30 16-080 Tykocin
F. Lesław Moritz Cichy 10 19-411 Świętajno

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 51/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. III Podlaska Wystawa Bydła Mięsnego, która będzie miała miejsce 7.10.2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 października 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 51/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia na III Podlaskiej Wystawie Bydła Mięsnego, która będzie miała miejsce 7.10.2018 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawił:

Marek Bieńkowski Ul. Chmielna nr 122 lok 58 00-801 Warszawa

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 52/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. III Podlaska Wystawa Bydła Mięsnego, która będzie miała miejsce 7.10.2018 r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 października 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 52/FMPW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła:

Agencja Reklamowa MATRIX s.c., ul Janiny Wengris 17, 10-765 Olsztyn

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 53/FPMW/2018

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wykonania i dostawy do siedziby PZHiPBM w Warszawie 1500 szt. kalendarzy trójdzielnych, 1200 szt. kalendarzy biurkowych, 100 szt. kalendarzy książkowych r.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 26 października 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 53/FMPW/2018

PZHIPBM_LOGO

PZHIPBM_LOGO

Zapytanie 53/FPMW/2018

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym wykonania i dostawy do siedziby PZHiPBM w Warszawie 1500 szt. kalendarzy trójdzielnych, 1200 szt. kalendarzy biurkowych, 100 szt. kalendarzy książkowych.

Wybrano ofertę:

Drukarnia Szmydt ul. Płocka 38 B 09-500 Gostynin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.+


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 1/FPMW/2019

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczy zorganizowania i obsługi, cyklu 16 szkoleń.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 lutego 2019 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 1/FMPW/2019 (organizacja szkoleń)

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zorganizowania i obsługi cyklu 16 szkoleń

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

 • Częstochowa 13.02.2019 r.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Ul. Wyszyńskiego 70/120, 42-200 Częstochowa

 • Barzkowice 18.02.2019 r.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice

 • Lubań 19.02.2019 r.

Anton New Technology Sp. Z o.o.
Ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń

 • Łosiów 20.02.2019 r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

 • Suchowola 27.02.2019 r.

Plams Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna
Ul. Białostocka 68A, 16-150 Suchowola

 • Olsztyn 28.02.2019 r. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn

 • Wrocław 06.03.2019 r.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,
Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

 • Kalsk 07.03.2019 r.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Kalsk 91, 66-100 Sulechów

 • Końskowola 11.03.2019 r.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

 • Modliszewice 13.03.2019 r.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

 • Płońsk 20.03.2019 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

 • Minikowo 21.03.2019 r.

Anton New Technology Sp. Z o.o.
Ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń

 • Bratoszewice 27.03.2019 r.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach
Ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

 • Sielinko 28.03.2019 r.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

 • Boguchwała 03.04.2019 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Boguchwale
Ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

 • Karniowice 04.04.2019 r.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
Ul Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 2/FPMW/2019

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczy zorganizowania degustacji z mięsa wołowego w trakcie cyklu 16 szkoleń.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 lutego 2019 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 2/FMPW/2019 (degustacja)

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zorganizowania degustacji z mięsa wołowego w trakcie cyklu 16 szkoleń.

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

 • Częstochowa 13.02.2019 r.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Ul. Wyszyńskiego 70/120, 42-200 Częstochowa

 • Barzkowice 18.02.2019 r.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice

 • Lubań 19.02.2019 r.

Konopielka Sp. z o.o.
Os. Dębowe 4, 83-210 Zblewo

 • Łosiów 20.02.2019 r.

Paweł Jagiełło Relid RIS
Kościelna 65/12 05-200 Wołomin

 • Suchowola 27.02.2019 r.

Plams Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna
Ul. Białostocka 68A, 16-150 Suchowola

 • Olsztyn 28.02.2019 r.

Paweł Jagiełło Relid RIS
Kościelna 65/12 05-200 Wołomin

 • Wrocław 06.03.2019 r.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,
Ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

 • Kalsk 07.03.2019 r.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Kalsk 91, 66-100 Sulechów

 • Końskowola 11.03.2019 r.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola

 • Modliszewice 13.03.2019 r.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie

 • Płońsk 20.03.2019 r.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

 • Minikowo 21.03.2019 r.

NESTARTO s.c. Dawid Stramowski, Iwona Wencka-Stramowska
Ul. Nakielska 1a, 89-121 Ślesin

 • Bratoszewice 27.03.2019 r.

Paweł Jagiełło Relid RIS
Kościelna 65/12 05-200 Wołomin

 • Sielinko 28.03.2019 r.

„Dwór Niemierzyce” Adrian Szukała
Niemierzyce 6, 62-066 Granowo

 • Boguchwała 03.04.2019 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Boguchwale
Ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

 • Karniowice 04.04.2019 r.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
Ul Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 3/FPMW/2019

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczy zapewnienia prelegentów w trakcie cyklu 15 szkoleń.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 3/FMPW/2019

Zapytanie 3/FPMW/2019

 Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zapewnienia prelegentów w trakcie cyklu 15 szkoleń

Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Agencja Reklamowa Matrix s.c. Ul. Janiny Wengris 17 10-765 Olsztyn

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 4/FPMW/2019

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczy zakupu materiałów szkoleniowych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych (roll upów).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 11 marca 2018 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 4/FMPW/2019

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zakupu materiałów szkoleniowych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych (roll upów)

W trakcie konkursu wyłoniono Wykonawcę zadania:

NU MEDIA Elżbieta Jażdżewska; Ul. Kościuszki 12/2
10-502 Olsztyn

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 5/FPMW/2019

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącego

 • zaprojektowania i umieszczenia reklamy dotyczącej cyklu szkoleń (cz. I);
 • przygotowania podstrony internetowej (cz. II) ;
 • korekty, przygotowania do druku oraz druku publikacji (cz. III).

Zapytanie dopuszcza oferty częściowe.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 10.00

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 5/FMPW/2019

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym zaprojektowania i umieszczenie reklamy dotyczącej cyklu szkoleń (cz.I); przygotowania podstrony internetowej (cz.II); korekty, przygotowania do druku oraz druku publikacji (cz.III).

Wybrano najkorzystniejsze oferty na cześć:

1) PTWP-Online Sp. Z o.o. Plac Sławika i Antalla 1, 40-164 Katowice

2) CEMIT Mariusz Cedro Ul. Bema 59 lok 27, 05-500 Piaseczno

3) Firma Usługowo Handlowa „Szmydt” Krzysztof Szmydt Ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania „Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 

Forum wołowiny 2018

“Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “

Wybitni eksperci, najważniejsze tematy branżowe oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych – V Forum Sektora Wołowiny już w grudniu!

Forum Sektora Wołowiny to cykliczna konferencja organizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z Radą Sektora Wołowiny. Tegoroczna, wyjątkowa gdyż jubileuszowa edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca i Radą Sektora Wołowiny odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy. Tematem przewodnim Forum będzie “Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “.

Sektor wołowiny i cielęciny odgrywa ważną rolę w rolnictwie jak i całej gospodarce Unii Europejskiej, jednocześnie stoi przed szeregiem wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Każdy, posiadający chociaż pobieżną znajomość specyfiki tego sektora, ma świadomość, że nie może być mowy o rozwoju polskiego sektora wołowiny bez globalnego spojrzenia na wyzwania przed jakimi stoi nasza branża.

Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny przebiera zatem charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego będziemy gościć przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej.

Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum jak co roku będą hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Dzięki tak skomponowanym gronie uczestników, Forum stanie się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne: polityka (z naciskiem na WPR), handel, badania/innowacje i marketing.

Forum organizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na stronie www.beefforum.pl

Forum jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Wystawa Bydła Mięsnego w Siedlcach 2018

W dniach 1-2 września bieżącego roku podczas XIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych towarzyszącej XXV Jubileuszowym Międzynarodowym Dniom z Doradztwem w Siedlcach swoje zwierzęta prezentowali Hodowcy bydła mięsnego z województw mazowieckiego i lubelskiego.

Zaprezentowano 16 sztuk zwierząt, w trzech rasach – Limousine, Charolaise i Angus czerwony pochodzących z hodowli Państwa: Bogny Hupy, Michała Kaczorka, Jacka Rychlika, Łukasza Komorowskiego oraz Sławomira Gromulskiego.

Prezentowane zwierzęta, a w szczególności krowy z cielętami rasy Angus cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród zwiedzających. Stoisko Związku, wypełnione było zainteresowanymi hodowlą bydła mięsnego jak i obecnymi Hodowcami, którzy chętnie dzielili się swoimi osiągnięciami.

Również stoisko degustacyjne oblężone było chętnymi skosztowania wyśmienitej wołowiny kulinarnej.

VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu

W dniach 7-8 lipca 2018 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VII Podhalańskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w malowniczo położonym u podnóża Tatr Ludźmierzu – najstarszej wsi na Podhalu.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego reprezentowali Wiceprezes Zarządu Jacek Klimza oraz selekcjonerzy Ewelina Udziela i Marcin Radecki.

Hodowcy wystawili krowy w 3 rasach:

 • Hereford – Krowa z cielęciem – Mateusz Kocik,
 • Limousine – Krowa z cielęciem – Paluch Łukasz,
 • Blonde D’Aquitaine Jałowice powyżej 18 miesięcy – Haraziński Łukasz.

Prezentowane zwierzęta cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Na naszym stoisku odwiedzający wystawę mogli skorzystać z porad dotyczących hodowli bydła mięsnego jak również zasmakować wyrobów z wołowiny kulinarnej – degustacji sfinansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Dziękujemy hodowcom za trud włożony w przygotowanie zwierząt i zaangażowanie w powodzenie wystawy.

XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 30 czerwca-1 lipca 2018 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wystawienniczego ODR w Sitnie koło Zamościa braliśmy udział w XXXII Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Związek reprezentowali zootechnicy: Ewelina Udziela i Tomasz Piotrowski oraz nasz emerytowany pracownik Marian Stachyra. Nasi hodowcy wystawili w sumie 17 zwierząt w rasie Limousine i Hereford. Komisja sędziowska przyznała czempionaty i wice czempionaty w następujących kategoriach:

Buhaje młode do 24 m-cy w rasie Limousine

 • Czempion Buhaj Nr kat. 4 ZBIR PL00541980111-8
 • Wice Czempion Buhaj Nr kat. 2 ZAMEK PL00541980109-5
 • Wystawca: Jacek Rychlik

Krowa z cielęciem w rasie Hereford

 • Czempion Krowie Nr kat. 5 NITKA PL00542099590-5
 • Wystawca: Małgorzata Szyszko

Jałowica niecielna w wieku do 24 m-cy w rasie Limousine

 • Czempion Jałowica Nr kat. 11 DRUCHNA PL00540683291-0
 • Wystawca: Krzysztof Żywot
 • Wice czempion Jałowica Nr kat. 13 VICIA PL00534704081-8
 • Wystawca: Robert Koszel

Jałowica niecielna w wieku do 24 m-cy w rasie Hereford

 • Czempion Jałowica Nr kat. 8 JAMAJKA PL00537664886-3
 • Wystawca: Konrad Burak

Spośród czempionów i wice czempionów bydła ras mięsnych komisja wybrała Superczempiona Wystawy, którym została jałowica DRUCHNA PL00540683271-0 z hodowli Pana Krzysztofa Żywota.

Niesłabnącym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyła się degustacja różnorodnych potraw z wołowiny kulinarnej, pochodzącej ze stad Członków PZHiPBM, sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

XIII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach

Tegoroczna Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to już trzynaste takie wydarzenie w regionie. Jak co roku nie mogło na niej zabraknąć bydła mięsnego, które prezentowane jest na wystawie coraz liczniej. Niezmienny jest natomiast skład hodowców, którzy w Modliszewicach prezentują swoje zwierzęta, tj. Zbigniew Adryjan, Zbigniew Drobniak i Grzegorz Derlatka.

W tym roku dostarczyli oni 10 sztuk dorosłych, z czego trójka zwierząt to krowy z cielętami. Wysiłek jaki włożyli w przygotowanie i dostarczenie bydła na wystawę, a wcześniej w jego wyhodowanie, został doceniony przez sędziów, gdyż każdy z wymienionych hodowców wyjechał z wystawy z pucharem czempiona. Czempiony przyznano w następujących klasach:

 • Adryjan Zbigniew – czempion jałowic do wieku 18 miesięcy w rasie hereford dla jałówki MEGAN,
 • Drobniak Zbigniew – czempion jałowic do wieku 24 miesięcy w rasie limousine dla jałówki OSTOJA,
 • Derlatka Grzegorz – czempion krów z cielętami rasy hereford dla krowy MAJKA.

Liczba “13”, będąca numerem bieżącej wystawy, zgodnie z powszechnym przesądem odbierana negatywnie, jako szczególnie szczęśliwą będzie traktował pan Zbigniew Drobniak – hodowca i właściciel OSTOI – jałówki do wieku 24 miesięcy w rasie limousine, która oprócz czempiona w swojej kategorii, zdobyła ponadto zaszczytny tytuł Superczempiona wystawy.

Oprócz świetnego przygotowania zwierząt – cieszących oko zwiedzających, warto również dodać, że głównym ich atutem są ponad przeciętne wyniki użytkowości, dzięki którym z powodzeniem mogłyby konkurować również na szczeblu krajowym.

Jest to dowodem udanej współpracy selekcjonera PZHiPBM z hodowcami w woj. świętokrzyskim, co daje nadzieje na kolejne sukcesy hodowlane w przyszłych latach w regionie i nie tylko.

Relacjonując przebieg XIII Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych nie można nie wspomnieć o odbywającej się przy stoisku PZHiPBM degustacji wołowiny.

Ten punkt wystawy cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem zwiedzających niż same zwierzęta, którzy oprócz degustowania mieli również okazję poznać tajniki prawidłowego przyrządzania wołowiny zaopatrując się w niezbędne do tego materiały informacyjne.

XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

W dniach 23-24 czerwca 2018 roku odbyła się Jubileuszowa XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale, w której podobnie jak w ubiegłych latach Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wziął czynny udział. Impreza organizowana była w ramach Drzwi Otwartych Podkarpackiego Ośrodka Rolniczego w Boguchwale. Zarząd związku reprezentował pan Wojciech Wójcik.

W wystawie udział wzięło 4 hodowców. Zespół sędziowski w składzie Marian Stachyra –przewodniczący i Marcin Radecki – asystent ocenili 11 krów oraz 4 cielęta spośród, których czempionaty zdobyli:

 1. Krowa z cielęciem rasy limousine VFAVIA PL005225313218, której właścicielem jest Demkowski Mariusz,
 2. Jałowica niecielna rasy charolaise BADYLA PL005365311556, której właścicielem jest Piotr Bukała,
 3. Jałowica niecielna rasy limousine CYSTA PL005371347433, której właścicielem jest Czesław Witko. Jałowica ta została nagrodzona również tytułem Super Czempiona Wystawy.

Hodowców, których zwierzęta zdobyły tytułu czempiona w drugim dniu wystawy uhonorowano uczestnictwem w paradzie powozów zorganizowanej przez Związek Hodowców Koni. Ponadto Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej przyznał „Odznaczenie Św. Izydora Oracza” dla hodowców p. Demkowskiego oraz p. Bukały.

Niesłabnącym zainteresowaniem podczas obu dni wystawy cieszyła się degustacja wołowiny sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

 

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, 23-24.06.2018 r.

W oparciu o Regulamin Wyceny Bydła Mięsnego na XXV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie Zespół oceniający w składzie:
Jarosław OLSZEWSKI – sędzia – przewodniczący
Jerzy MONIUSZKO – sędzia – asystent

Dokonał wyceny 24 szt. dorosłych bydła mięsnego oraz 6 szt. cieląt (łącznie 30 szt. zwierząt) w 4 rasach: CHAROLAISE, HEREFORD, HIGHLAND, LIMOUSINE dla których PZHiPBM prowadzi księgi oraz ocenę wartości użytkowej.

W Wystawie Bydła Mięsnego udział wzięło 5 hodowców:

 1. Gospodarstwo Rolne – Jerzy Magowski, woj. kujawsko-pomorskie prezentując bydło RASY Charolaise,
 2. Gospodarstwo Rolne – Barbara Schlegel, woj. warmińsko – mazurskie, prezentując bydło RASY Highland,
 3. Gospodarstwo Rolne – Jabłonowski Leszek Piotr, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, prezentując bydło RASY Hereford,
 4. Gospodarstwo Rolne – Pogorzelski Franciszek, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie, prezentując bydło RASY Limousine,
 5. AGROPOL PPUH Spółka Z.O.O Szudziałowo, woj. podlaskie , pow. sokólski, prezentując bydło RASY Limousine.

Przygotowane na wystawę zwierzęta oceniono w 3 kategoriach:

 • kat. krowy mięsne z cielętami
 • kat. jałówki mięsne w wieku poniżej 18 m-cy
 • kat. jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy

Zwierzęta charakteryzowały się poprawnym pokrojem oraz dobrym i bardzo dobrym umięśnieniem. W związku z tym Komisja przyznała:

 • 7 tytułów Czempiona,
 • 3 tytuły Wice-czempionów w poszczególnych kategoriach ras bydła mięsnego,
 • 1 tytuł Super czempiona Wystawy Bydła Ras Mięsnych.

Tytuł Czempiona w kat. krowy mięsne z cielętami:

w rasie HIGHLAND otrzymała krowa o nr. kat. 3 -,, EIFE ,, ur. 24-03-2006r.- wł. Barbara SCHLEGEL,
w rasie CHAROLAISE, krowa o nr. kat. 16 ,,NANA,, ur. 04-05-2014r.- wł. Jerzy MAGOWSKI.

Tytuł Czempiona w kat. jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy:

w rasie CHAROLAISE, jałowica o nr. kat. 22 ,,TOLA,, ur. 20-12-2015.- wł. Jerzy MAGOWSKI,
w rasie LIMOUSINE, jałowica o nr. kat. 13 ,,UNIFORME-10,, ur. 18-12-2016r.- wł. Franciszek POGORZELSKI.

Tytuł Czempiona w kat. jałówki mięsne w wieku poniżej 18 m-cy:

w rasie CHAROLAISE, jałówka o nr. kat. 18 ,,SABA-2,, ur. 06-02-2017r.- wł. Jerzy MAGOWSKI,
w rasie LIMOUSINE, jałówka o nr. kat. 9 ,,ELPKA-5,, ur. 15-04-2017r.- wł. AGROPOL PPUH Sp. z o.o.,
w rasie HEREFORD, jałówka o nr. kat. 5 ,,FOLA-1,, ur. 15-08-2017r – wł. Leszek JABŁONOWSKI.

Tytuł Vice – Czempiona w kat. jałówki mięsne w wieku poniżej 18 m-cy:

w rasie CHAROLAISE, jałówka o nr. kat. 21 ,,OMINA,, ur. 04-02-2017r- wł. Jerzy MAGOWSKI,
w rasie LIMOUSINE, jałówka o nr. kat. 8 ,,UNIFORME-4 ur. 07-05-2017r – wł. Franciszek POGORZELSKI.

Tytuł Vice – Czempiona w kat. jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy

w rasie LIMOUSINE, jałowica mięsna o nr. kat. 11 ,,FRANCA-1,, ur. 17-07-2016r. wł. AGROPOL PPUH Sp. z o.o.
Super czempion Wystawy Bydła Ras Mięsnych został jak co roku wybrany spośród wyróżnionych Czempionów.

Tytułem Super czempiona Wystawy Bydła Ras Mięsnych – Szepietowo 2018 zostało wyróżnione zwierzę z kategorii – jałowice mięsne w wieku powyżej 18 m-cy, nr kat. 22 o wdzięcznej nazwie ,,TOLA ,, ur. 22-12-2015r. rasy CHAROLAISE należące do hodowcy Jerzy MAGOWSKI, woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski.

Sędziowie z wielką przyjemnością i pietyzmem ocenili również -,,ozdobę tegorocznej wystawy,, prezentowane krowy matki z cielętami rasy Highland, które swym wyjątkowym wyglądem oraz spokojem wzbudziły bardzo duże zainteresowanie zwłaszcza wśród najmłodszych zwiedzających.

Podsumowując, zwierzęta na tegorocznej Wystawie były bardzo dobrze przygotowane pod względem temperamentu, ułożenia jak i pielęgnacyjnym. Za spokój oraz umiejętność prezentowania się na ringu zwierzęta nagrodzono gromkimi brawami, a hodowców okolicznościowymi ,,Wigorami,, za udział w wystawie, ich zaangażowanie, pasję oraz wyniki w prowadzonych przez siebie stadach

Bydła Mięsnego, które wręczył Prezes Zarządu PZHiPBM Jacek Zarzecki.

III Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego

Minikowo, 30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

 

XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2018

W dniach 16-17 czerwca 2018 odbyła się XXIII Dolnośląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Książu. Pomimo nowej lokalizacji wystawy (wcześniej miała miejsce w Piotrowicach) wśród prezentowanych zwierząt nie zabrakło bydła mięsnego.

W trakcie wystawy hodowcy zaprezentowali 15 szt. zwierząt reprezentujących kilka ras bydła. Zwierzęta rasy Limousine dostarczyli następujący hodowcy: OHZ Przerzeczyn Zdrój, Janków Krystyna oraz Janków Marek, rasy Galloway: Monika Kopica, a bydło rasy Belgijskiej Biało-Błękitnej Bernard Landuyt.

Komisja sędziowska w składzie Waldemar Dunal i Krzysztof Juśkiewicz wybrała spośród 5 zwierząt w kategorii jałowica do 18 miesięcy rasy Limousine championa oraz wicechampiona. Wyróżnienia te zostały przyznane odpowiednio OHZ Przerzeczyn Zdrój i hodowli Krystyny Janków. Natomiast w kategorii buhaj do 24 miesięcy rasy Limousine tytułem championa zostało wyróżnione zwierzę z hodowli OHZ Przerzeczyn Zdrój.

Wszystkie prezentowane na wystawie zwierzęta były dobrze do niej przygotowane i wyśmienicie prezentowały się na ringu wzbudzając duże zainteresowanie zwiedzających. Nasze stoisko odwiedziło wielu hodowców i osoby będące zainteresowane hodowlą bydła mięsnego. Wystawie towarzyszyła degustacja wołowiny kulinarnej.

Wystaw została sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy