Dni Pola – Minikowo 2021

Zapraszamy na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 oraz do udziału w konferencjach online https://www.kpodr.pl/konferencja-on-line-europejski-zielony-lad-na-polch-w-polsce/

PROGRAM KONFERENCJI „EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE”

14-17.06.2021 (poniedziałek – czwartek)

Link do logowania https://konferencjekdp2021.pl/

DZIEŃ 1

Grupy Operacyjne (EPI-AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)

TEMATYKA

 • Grupy Operacyjne w działaniach na rzecz postępu w sektorze rolno-spożywczym
 • Wymiana informacji i nawiązanie współpracy partnerskiej Grup Operacyjnych
 • Skatalogowanie wszystkich inicjatyw na rzecz innowacji w ramach Działania „Współpraca” (PROW 2014-2020)

DZIEŃ 2

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

TEMATYKA

 • Stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
 • Krajowe rozstrzygnięcia na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu
 • Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla wsi i rolnictwa

DZIEŃ 3

Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce

TEMATYKA

 • Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawa dobrostanu zwierząt
 • Narodowe zasoby genetyczne roślin i doradztwo odmianowe w ekologii
 • Ochrona gleby i wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wody
 • Sposoby podnoszenia jakości plonów i żyzności gleby
 • Biogospodarka i niskoemisyjność
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym

SESJA POSTEROWA

TEMATYKA

 • Bioróżnorodność
 • Ochrona i bezpieczeństwo środowiska
 • Bezpieczeństwo żywności i pasz
 • Ochrona zdrowia zwierząt

DZIEŃ 4

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP) na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw

TEMATYKA

 • Horyzont EUROPA i projekt BIOEASTsUP
 • Neutralność klimatyczna i bioróżnorodność
 • Znaczenie zielonej chemii
 • Ograniczanie występowania chwastów, szkodników i chorób
 • Technologie na rzecz ochrony środowiska
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
 • Cyfryzacja w rolnictwie
 • Ochrona zdrowia zwierząt

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy