Szkolenie w Dolnej Saksonii

Z wizytą w Dolnej Saksonii – szkolenie

W dniach 06-09.12.2016 grupa pracowników działu oceny i selekcji odbyła szkolenie w Niemczech, przeprowadzone przez organizację MASTERRIND z Dolnej Saksonii.

Program szkolenia w szczególności nakierowany był na prowadzenie oceny użytkowości w rasach, które w  strukturze rasowej bydła mięsnego w Polsce wciąż maja drugorzędne znaczenie, takie jak szkockie górskie Highlander, Galloway oraz Aberdeen Angus, to zyskują coraz więcej entuzjastów. Było to pierwsze szkolenie w historii PZHiPBM, które dotyczyło w/w ras. Harmonogram szkolenia obejmował wyłącznie pracę w terenie z jednym z inspektorów Masterrindu, Panem Torstenem Kirsteinem, który chętnie dzielił się swym doświadczeniem i wiedzą o prowadzeniu stad bydła mięsnego. Oczywiście głównym celem wizyt na niemieckich farmach było punktowanie zwierząt pod okiem Pana Kirstein’a.

Oprócz wspomnianych wyżej ras, mieliśmy okazję zaobserwować stosowanie niemieckiego systemu oceny pokroju także na rasach francuskich, tj. Charolaise i Limousine. W ciągu 2 dniowego szkolenia polska ekipa zootechników odwiedziła 7 stad.  Dzięki tym wizytom mogliśmy przekonać się, że solidność i dokładność, z której słyną nasi zachodni sąsiedzi, jest  również widoczna w dziedzinie hodowli bydła. Jest to w głównej mierze wynikiem jakości pracy, odpowiednio, poprzez właściwy system szkolenia, przygotowanych do tej roli ludzi.

Do konieczności ciągłego podnoszenia umiejętności selekcyjnych kadry zootechnicznej chyba nikt nie ma wątpliwości, również u nas, a w specyfice zawodu selekcjonera, gdzie wciąż najważniejszym narzędziem pozostaje ludzkie oko, odpowiednio opracowany system szkoleń i weryfikacji umiejętności to podstawa jakości pracy hodowlanej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy