Forum wołowiny 2018

“Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “

Wybitni eksperci, najważniejsze tematy branżowe oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych – V Forum Sektora Wołowiny już w grudniu!

Forum Sektora Wołowiny to cykliczna konferencja organizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z Radą Sektora Wołowiny. Tegoroczna, wyjątkowa gdyż jubileuszowa edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca i Radą Sektora Wołowiny odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy. Tematem przewodnim Forum będzie “Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “.

Sektor wołowiny i cielęciny odgrywa ważną rolę w rolnictwie jak i całej gospodarce Unii Europejskiej, jednocześnie stoi przed szeregiem wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Każdy, posiadający chociaż pobieżną znajomość specyfiki tego sektora, ma świadomość, że nie może być mowy o rozwoju polskiego sektora wołowiny bez globalnego spojrzenia na wyzwania przed jakimi stoi nasza branża.

Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny przebiera zatem charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego będziemy gościć przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej.

Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum jak co roku będą hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Dzięki tak skomponowanym gronie uczestników, Forum stanie się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne: polityka (z naciskiem na WPR), handel, badania/innowacje i marketing.

Forum organizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na stronie www.beefforum.pl

Forum jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy