Informacja o wyborze oferty w postępowaniu NR 1/FPMW/2018

Informujemy o wyborze oferty  w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym kompleksowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. Wystawa zwierząt hodowlanych na XXVII Targach Rolniczych w Gliśnie 2018, które ma mieć miejsce w dniach 26-27 maja.

W ramach postępowania wyłoniono najkorzystniejsza ofertę. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Kalsk 91 66-100 Sulechów.

Zapytanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację cześć zadania „Polska wołowina na polskim stole” finansowanego ze środków „Funduszu Promocji Mięsa Wołowego”.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapytanie ofertowe na organizację wystawy

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy