IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego w Lubaniu

W miniony weekend, w dniach 18-19 września, mieliśmy przyjemność organizowania wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla hodowców bydła mięsnego oraz producentów wołowiny – IV Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego, która towarzyszyła XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej organizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Wystawa była objęta honorowym patronatem komisarza UE Janusza Wojciechowskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy. Wydarzenia były także połączone z obchodami Dożynek Ziemi Pelplińskiej, odbywających się w niedzielę 19 września.

Pierwszego dnia wystawy główny punkt programu stanowiła ocena bydła mięsnego poprowadzana przez Marcina Gołębiewskiego prof. SGGW oraz komisję w składzie: Zbigniewa Górala- głównego sędziego komisji oraz Barbary Binerowskiej i Jerzego Moniuszko, asystentów sędziego i selekcjonerów PZHiPBM. W wystawie uczestniczyło 20 hodowców prezentujących łącznie 68 zwierząt hodowlanych w 7 kategoriach, w tym 2 buhaje w wieku powyżej 24 m-cy i 2 krowy, przedstawione jedynie w celu pokazowym. Ostatnia kategoria miała charakter pokazowy i przedstawiała mieszańce ras mięsnych. Utworzono także nową kategorię dla krów ras ekstensywnych. W ramach oceny pod kątem wartości użytkowej, komisja wyłaniała krowę lub buhaja, które posiadały cechy o najwyższych parametrach jakościowych. Sędziowie przyznawali tytuł czempiona oraz wice czempiony w zakresie danej kategorii i rasy. Tytuł super czempiona przyznano krowie z cielęciem rasy Charolaise o imieniu Ara, należącej do Pana Macieja Napiórkowskiego. Według komisji krowa ta prezentowała wybitne cechy budowy świadczące o wysokich parametrach hodowlanych, czego dowodem był również pokrój cielęcia. Poniżej przedstawiamy zestawienie tegorocznych czempionów oraz ich właścicieli. Wszystkim hodowcom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju i pracy hodowlanej.

Wystawę sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

WYKAZ CZEMPIONÓW OCENIONYCH ZWIERZĄT RAS MIĘSNYCH IV KWBM 2021

Lp. Kategoria Rasa Nazwa Nr kat. Wystawca Czempionaty
1 Buhaje do 24 m-cy Charolaise Bop PL005377455651 6 Koloch Adam czempion
2 Buhaje do 24 m-cy Blonde D’Aquitaine Cwał PL005449530187 10 Kołoszyc Zbigniew czempion
3 Buhaje do 24 m-cy Limousine Bosy PL005453474859 11 Kołoszyc Zbigniew czempion
4 Jałowice do 18 m-cy Angus czerwony Scha PL005505514823 31 Sabisz Ireneusz czempion
5 Jałowice do 18 m-cy Limousine Joris PL005489284248 41 Szczodrowska Krystyna czempion
6 Jałowice do 18 m-cy Hereford Juma PL005501285192 45 Golmanowski Krzysztof czempion
7 Jałowice do 18 m-cy Limousine Haga 1 PL005422527050 50 Pulkowski Krzysztof czempion
8 Jałowice >18m-cy Charolaise Amazonka PL005377361426 56 Napiórkowski Maciej czempion
9 Jałowice >18m-cy Limousine Bolka PL005339349080 59 Etmański Barnim czempion
10 Krowy z cielętami Charolaise Ara PL005374954133 24 Napiórkowski Maciej super czempion
11 Krowy z cielętami Limousine Madera PL005339028985 27 Cieśliński Adam czempion
12 Krowy ras ekstensywnych Highland Marajke PL005403627298 67 Łuszcz Kornelia czempion

WYKAZ WICECZEMPIONÓW OCENIONYCH ZWIERZĄT RAS MIĘSNYCH IV KWBM 2021

Lp. Kategoria Rasa Nazwa Nr kat. WYSTAWCA Czempionaty
1 Buhaje do 24 m-cy Charolaise Cwany PL005497529294 2 Bojanowski Marian wiceczempion
2 Buhaje do 24 m-cy Limousine Czar PL05450526193 16 Cieśliński Adam wiceczempion
3 Krowy z cielętami Charolaise Orza PL005249395375 26 Napiórkowski Kacper wiceczempion
4 Jałowice do 18 m-cy Angus czerwony Pola 1 PL005439287664 32 Jakiel Tomasz wiceczempion
5 Jałowice do 18 m-cy Charolaise Dafne BH PL005487029209 38 Hupa Bogna wiceczempion
6 Jałowice do 18 m-cy Hereford Kamala PL005501285147 47 Golmanowski Krzysztof wiceczempion
7 Jałowice do 18 m-cy Limousine Ilona 1 PL005463793872 52 Kołoszyc Zbigniew wiceczempion
8 Jałowice>18m-cy Charolaise Teeny 2 PL005374955222 58 Napiórkowski Kacper wiceczempion
9 Jałowice>18m-cy Limousine Bena PL005329439814 61 Etmański Wojciech wiceczempion

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy