Jubileusz 70-lecia działalności zawodowej prof. Henryka Jasiorowskiego

Nasze uczestnictwo w uroczystości 70-lecia działalności zawodowej Profesora Henryka Jasiorowskiego

W dniu 23 czerwca 2016 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja pt. ,,Problemy hodowli i chowu bydła mięsnego’’. Główną cześć konferencji poświęcono Jubieleuszowi 70-lecia działalności zawodowej Profesora Henryka Jasiorowskiego.
Uroczystość zorganizowana została pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.
Nasze uczestnictwo w tej doniosłej uroczystości miało szczególny wymiar. Zawdzięczamy bowiem Profesorowi powstanie Związku Hodowców Bydła Mięsnego. To On utworzył tę organizację, która wcześniej istniała jedynie w marzeniach hodowców bydła mięsnego. Sam pomysł powstania Związku zrodził się w dyskusjach między profesorem który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, a dr Symeonem Poczynajło pracownikiem Działu Hodowli Bydła CSHZ.
Profesor Henryk Jasiorowski sprowadzając już w latach sześćdziesiątych do Stacji Badawczej PAN w Popielnie rasy angus, hereford z Anglii i charolaise z Francji stał się prekursorem hodowli bydła ras mięsnych w Polsce.
Profesor przez wiele lat był pierwszym Prezesem naszej organizacji. Od 2006 roku jest Honorowym Prezesem PZHiPBM.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy