KONKURS FOTOGRAFICZNY WYNIKI

Zwycięzca konkursu w kategorii:

Do 6 lat  Krzysztof Iwanicki
 7 – 10 lat  Zofia Kasprowicz
11 – 15 lat  Wiktoria Stopa

Nagrody Specjalne:
Jagoda Wiśniewska

Oraz

Nagroda Jury
Dla Jonasza Pietruszki

Nagrodzonych zapraszamy na II Krajową Wystawę Bydła  Mięsnego w  Barzkowicach  11 września na godzinę 13:00 na uroczyste wręczenie nagród

Pozostałe nagrody za udział prześlemy pocztą


 

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci hodowców i producentów PZHiPBM, pod tytułem: „Wakacje z krowami mięsnymi”. Zdjęcie może przedstawiać stado bydła mięsnego, grupę zwierząt lub też pojedyncze zwierzę – niekoniecznie krowę (równie może być to cielę, jałówka czy buhaj). Do konkursu będą kwalifikowane naturalne zdjęcia o rozdzielczości minimum 1 MB. Prosimy więc o nieprzysyłanie zdjęć niskiej jakości, a także fotomontażów dokonanych np. za pomocą fotoshopu.

Zdjęcia będą oceniane w 3 grupach wiekowych:
1. Do 6 lat
2. 7 – 10 lat
3. 11 – 15 lat

Jedno dziecko może przysłać maksymalnie dwa zdjęcia. Zdjęcia można przesłać albo drogą e-mailową na adres: bydlo@bydlo.com.pl (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie „konkurs fotograficzny”) albo zapisane na płycie CD/DVD pocztą tradycyjną na adres:
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
z dopiskiem Konkurs Fotograficzny

Przysyłając zdjęcie/a należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka, adres zamieszkania, numer stada bydła mięsnego nadany przez PZHiPBM, w którym zrobione jest zdjęcie. Prosimy również dołączyć pisemną zgodę rodzica na udział w konkursie i zgodę na publikację zdjęć przez PZHiPBM. Formularz zgłoszenia i oświadczenia rodziców znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Formularz musi być odesłane poczta tradycyjną. Bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie będziemy mogli przyjąć prac do konkursu.

Na zdjęcia czekamy do 31 sierpnia br. Rozstrzygnięcie konkursu 5 września br. Finał i wręczenie nagród nastąpi podczas II Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego w Barzkowicach.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a najlepsze zdjęcie znajdzie się na kalendarzu PZHiPBM na rok 2017. Za sam udział w konkursie przewidziane są również nagrody.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Związku: www.bydlo.com.pl
Życzymy miłej zabawy i udanych zdjęć!!!

Uwaga: Udział w konkursie i nadesłanie prac dziecka jest jednoznaczne z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego dziecka o przeniesieniu praw autorskich na PZHIPBM wysłanych zdjęć.

Regulamin_konkursu_fotograficznego

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy