KONKURS – PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2022 w trzech kategoriach:

  • hodowca,
  • producent opasów,
  • producent odsadków.

Zwracamy się z propozycją rozpropagowania idei Konkursu wśród hodowców i producentów bydła mięsnego oraz zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022 w terminie do 20 listopada 2022 roku w oparciu o formularz rejestracyjny udostępniony na stronie:

https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/

Kategorie Konkursu linki:

formularz rejestracyjny kategoria: Hodowca
formularz rejestracyjny kategoria: Producent odsadków
formularz rejestracyjny kategoria: Producent opasów

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy