Krajowa Rada Hodowlana

5 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców i  Producentów Bydła  Mięsnego.  Spotkanie prowadził prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Przewodniczący Rady.

W czasie posiedzenia omówiono m.in. założenia do opracowania nowych programów hodowlanych ras bydła mięsnego, propozycje działań w zakresie hodowli bydła mięsnego w ramach strategii działania PZHiPBM oraz zasady oceny wartości użytkowej bydła mięsnego. Krajowa Rada Hodowlana podjęła decyzję, że będzie pracowała w 2 podgrupach: hodowlanej oraz produkcyjnej.

Na czele grupy w zakresie hodowli stanął  dr Marcin Gołębiewski z Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, grupą w zakresie produkcji pokieruje Zygmunt Jodko – prezes Agro Bieganów.  Kolejne spotkanie planowane jest na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy