Monitorowanie nieuczciwych praktyk handlowych

Szanowni Państwo,

PZHiPBM oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do wzięcia udziału w badaniu przeprowadzanym przez Komisję Europejską na temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Ankieta skierowana jest do dostawców produktów rolnych i spożywczych w całej UE i będzie cennym źródłem informacji o relacjach w łańcuchu żywnościowym.

Ankietę można wypełnić do 15 marca br. na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2nd_survey_UTPs

Aby wypełnić ankietę w języku polskim należy po prawej stronie, po rozwinięciu,wybrać język polski.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy