Oferta pracy

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska pracy

1. Stanowisko: Specjalista w dziale Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych

Ilość miejsc: 1
Miejsce pracy: Biuro PZHiPBM ul. Rakowiecka 32; Warszawa
Rodzaj pracy: biurowa (okresowe uczestniczenie w prowadzeniu kontroli dokumentacji zootechnicznej w terenie)
Wymiar pracy: pełny etat
Wymagania: Wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Office), sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Preferowane wyższe wykształcenie rolnicze (zootechnika, rolnictwo) oraz posiadanie prawa jazdy kat. B


2. Stanowisko: Specjalista w dziale Oceny i Selekcji

Ilość miejsc: 1
Miejsce pracy: Biuro PZHiPBM ul. Rakowiecka 32; Warszawa
Rodzaj pracy: Biurowa (okresowe uczestniczenie w prowadzeniu kontroli dokumentacji zootechnicznej w terenie)
Wymiar pracy: pełny etat
Wymagania: Wykształcenie min. średnie, dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Office), sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Preferowane wyższe wykształcenie rolnicze (zootechnika, rolnictwo) oraz posiadanie prawa jazdy kat. B

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego w biurze PZHiPBM, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : bydlo@bydlo.com.pl do dnia 15 maja 2019 roku. Po tym okresie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Wszystkie osoby składające kandydatury na w/w stanowiska pracy zostaną poinformowane o wyniku naboru.

Nadsyłane zgłoszenia winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Warszawa, dnia 24.04.2019 r.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy