Pierwsze posiedzenie Zarządu PZHiPBM – Warszawa, 17.02.2017 r.

17.02.2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu po zmianach dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Zarząd podjął decyzję o powołaniu na funkcje Wiceprezesów Związku p. Jacka Klimzę oraz p. Piotra Kraśnickiego. Jednocześnie powołano p. Józefa Skarżyńskiego na  Pełnomocnika PZHiPBM ds. kontaktów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niebawem Zarząd przedstawi plan działania do końca 2017 r.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy