PZHiPBM apeluje o maksymalne wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

W płatnościach bezpośrednich zaszły rewolucyjne zmiany, które będą generowały szereg komplikacji związanych z ubieganiem się o nie. PZHiPBM zwrócił się do wicepremiera Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu na składanie wniosków.

Jacek Zarzecki w imieniu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, ale również i innych producentów rolnych zaapelował do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, aby w kampanii 2023 jak najszybciej podjąć decyzję o maksymalnym wydłużeniu terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Jak wskazuje w piśmie, wydłużenie terminu jest konieczne, gdyż pojawiły się nowe rozwiązania takie jak ekoschematy, na która przeznaczona jest kwota 4,33 mld €, co stanowi 25 proc. koperty finansowej płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad warunki minimalne.

Więcej czasu = mniejsze kolejki u doradców

Zarzecki podkreśla, że wprowadzenie ekoschematu dobrostan zwierząt wymaga od beneficjentów, chcących realizować te praktyki, sporządzenia planu poprawy dobrostanu, co wymaga czasu na przygotowanie dokumentu, jak również najczęściej zaangażowania doradcy, którzy w zbyt krótkim czasie mogą nie zdążyć z wykonaniem powierzonych zadań. Prezes PZHiPBM dodaje, że możliwość skorzystania z tych płatności w przypadku bydła ma ok. 300 tys. gospodarstw rolnych.

źródło – https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/pzhipbm-apeluje-o-maksymalne-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-o-doplaty-bezposrednie,129465.html

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy