PZHiPBM w Sejmie

Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Jarosława Sachajko Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki przedstawił stanowisko Związku na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce, jak również perspektyw rozwoju hodowli dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność.

Jacek Zarzecki przedstawił historię PZHiPBM, schemat funkcjonowania oraz działania podejmowane przez Związek na rzecz rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce powiedział: „istnieje bardzo duży potencjał wzrostu spożycia wołowiny w Polsce, ale warunkiem jest powtarzalność oraz wysoka jakość i kontrolowane pochodzenie. Możemy się czarować i mówić o tym, że ta gałąź produkcji ma szansę rozwoju, ale jeżeli nie skupimy się na podstawowych rzeczach, czyli na hodowli i jakości, to będziemy szli w takim kierunku, w jakim obecnie idziemy – czyli spożycie krewetek w Polsce będzie rosło a już dziś wynosi 200 gram na osobę, a spożycie mięsa wołowego mamy na poziomie 1,2-1,3 kg.”

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy