Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego, Sielinko 12-13.06.2021 r.

REGIONALNA WYSTAWA BYDŁA MIĘSNEGO W SIELINKU

W miniony weekend, 12-13 czerwca, na terenie Ośrodka Szkoleniowego Wielkopolskiego ODR w Sielinku odbyła się Towarzysząca XXVII Targom Rolniczym – Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego. Dziesięciu Hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wystawiło 46 sztuk zwierząt reprezentujących sześć ras bydła mięsnego. Zwierzęta reprezentowały rejon województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Pomimo, iż ze względu na panującą sytuację epidemiczną, decyzja o organizacji wystawy została podjęta zaledwie miesiąc przed terminem jej organizacji, Hodowcy zdążyli przygotować swoje najpiękniejsze sztuki na wystawę. Czynnikiem determinującym Nas wszystkich była nie tylko chęć zaprezentowania dorobku hodowlanego, albowiem ostatnie wystawy organizowane były w roku 2019, ale również potrzeba integracji środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego.

Zwierzęta na wystawie oceniała Komisja w skład której weszli selekcjonerzy PZHiPBM w składzie: Pani Barbara Binerowska – Przewodnicząca oraz Panowie: Waldemar Dunal i Marek Kowalczyk – asystenci. W zależności od liczebności zwierząt rywalizujących w poszczególnych kategoriach wybierano czempiony i wiceczempiony, bądź jedynie czempiony. W kategorii buhaje w wieku do 24 m-cy rywalizowały sztuki reprezentujące rasę Blonde d’Aquitaine oraz Limousine. Czempionem w tej kategorii w rasie Blonde d’Aquitaine został buhaj CYBORG należący do Pana Zbigniewa Kołoszyca. W obrębie rasy Limousine czempionat zdobył buhaj Bosy, również pochodzący z hodowli Pana Zbigniewa Kołoszyca, który uzyskał ponadto tytuł Superczempiona Wystawy. Wiceczempionem w tej rasie i kategorii został buhaj CYRYL należący do Pana Pawła Stopy.

W kategorii buhaje w wieku powyżej 24 m-cy oceniano sztuki rasy Limousine. Tu czempionem ponownie został buhaj z hodowli Pana Zbigniewa Kołoszyca – ZOLTAN.

Mniej liczną grupę stanowiły zwierzęta oceniane w kategorii buhajki w wieku do 12 m-cy. Spośród rywalizujących tu sztuk reprezentujących rasę Limousine jako czempiona wybrano buhajka CARON należącego do Pana Marka Nowaka.

Krowy z cielętami oceniano w obrębie ras Limousine, Charolaise oraz Angus Czerwony. W rasie Limousine tytuł czempiona (CERISE 2) oraz wiceczempiona (BASTILLE 1) uzyskały krowy należące do Pana Patryka Szerfenberga. W obrębie rasy Charolaise tytuł czempiona uzyskała krowa KALINA 1 należąca do Pana Macieja Napiórkowskiego, natomiast tytuł wiceczempiona sztuka należąca do Pana Kacpra Napiórkowskiego – ORZA. W rasie Angus Czerwony tytuł czempiona uzyskała krowa TESA pochodząca z hodowli Pana Tomasza Jakiela.

W kategorii jałowice w wieku do 18 m-cy oceniano sztuki rasy Salers. Tutuł czempiona i wiceczempiona uzyskały jałówki należące do Pana Błażeja Bochyńskiego (NAPLES 1 – czempion, NELLY 1 – wiceczempion).

Jałowice w wieku powyżej 18 m-cy oceniano w rasach Charolaise, Belgijskiej Biało – Błękitnej oraz Limousine. Czempionem i wiceczempionem w rasie Charolaise zostały jałowice reprezentujące hodowlę Pana Kacpra Napiórkowskiego (ACIDEKA – czempion, FLO 2 – wiceczempion). W obrębie rasy Belgiskiej Biało – Błękitnej czempionem została jałówka RAMONA Z KAWIC należąca do Pana Bernarda Landuyta. W rasie Limousine czempionem została jałówka BARONNE 3 należąca do Pana Patryka Szerfenberga, wiceczempionem natomiast jałówka z hodowli Pana Pawła Stopy – FREZJA 1.

Zwycięskie sztuki bydła mięsnego zarówno w pierwszym jak i drugim dniu były prezentowane na ringu. Jeszcze w sobotę po zakończeniu prac Komisji Oceny Pan Zbigniew Kołoszyc – właścieciel buhaja, który zdobył tytuł Suprczempiona Wystawy odebrał Puchar ufundowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudę. Puchar wręczali: wojewoda wielkopolski Pan Michał Zieliński, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Pan Piotr Kraśnicki oraz Pani Wiesława Nowak – dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Puchary za uzyskanie tytułów czempionów i wiceczempionów zwycięscy hodowcy odbierali w drugim dniu wystawy, podczas niedzielnej gali na ringu tutejszego Ośrodka Szkoleniowego.

Wszystkim Hodowcom gratulujemy tak pięknych zwierząt i serdecznie dziękujemy za udział w Wystawie, której organizacja niewątpliwie przyczyniła się do ożywienia współpracy i zacieśnienia kontaktów w środowisku hodowców i producentów bydła mięsnego.

Wystawa została dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy