Grajewo – Relacja ze szkolenia

W dniu 09.02.2017 r. w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka
w Grajewie odbyło się trzecie w b.r. szkolenie dla hodowców bydła mięsnego.

Program szkolenia obejmował podobną tematykę jak podczas spotkań poprzednich. Lekarz wet. Andrzej Wiszowaty poprowadził pogadankę: „Weterynaryjna diagnostyka i profilaktyka w stadzie bydła mięsnego. Podstawowe zasady współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym  się stadem”. Dr Marcin Gołębiewski wygłosił wykład: „Czym kierować się  przy wyborze buhaja w stadzie mięsnym”, dr Marek Balcerak: „Ekonomiczne aspekty hodowli bydła mięsnego”. Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego OR ARiMR w Białymstoku – Tomasz Szeweluk przybliżył zagadnienie: „Możliwość wsparcia hodowli bydła mięsnego z PROW 2014 – 2020”. Obecne na spotkaniu firmy w ciekawy sposób zaprezentowały swoją ofertę. Niemal każdemu wykładowi towarzyszyły pytania stawiane przez słuchaczy.

Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie również mediów, na spotkaniu obecna była TVP3 Białystok.

W opinii zarówno osób referujących jak i uczestników szkolenie było ciekawe
i potrzebne, ponieważ każdy mógł się dowiedzieć czegoś nowego.

Uczestnikom wszystkich szkoleń dziękujemy za obecność, referującym za przeprowadzenie wykładów. Dziękujemy sponsorom, również za ufundowanie nagród.

 

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy