Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM

Walne Zgromadzenie Delegatów, w dniu 20.04.2018 r., wybierało Prezesa, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną PZHiPBM. Prezesem Związku, na kolejną kadencję, został wybrany Jacek Zarzecki. Do Zarządu wybrano: Jerzego Bałachowskiego, Łukasza Cebulę, Jacka Klimzę, Piotra Kraśnickiego, Józefa Skarzyńskiego oraz Wojciecha Wójcika. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Zbigniew Długozima, Wiesław Karaś oraz Jakub Toczyłowski.

WZ zatwierdziło sprawozdanie finansowe PZHiPBM za rok obrotowy 2017 oraz uchwaliło jego wzór. Udzielono absolutorium członkom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjne. Zostały również przyjęte zmiany w Statucie Związku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy