Relacja z Walnego Zgromadzenia PZHiPBM

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

W dniu 17 kwietnia 2015r. w gmachu Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Warszawie, gdzie PZHiPBM ma swoją siedzibę odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. W obradach uczestniczyli hodowcy z terenu całej Polski. Obrady otworzył Prezes Zarządu Bogusław Roguś.
Walne zgromadzenie 2015.04.17
Po przywitaniu przybyłych osób przez Prezesa Bogusława Rogusia, wybrano Pana Jacka Zarzeckiego na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sekretarzem Zgromadzenia została wybrana Pani Małgorzata Ćwiklińska – Roguś.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który wraz z regulaminem obrad został przyjęty większością głosów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan dr Roman Frankowski – przedstawiciel SHiUZ Bydgoszcz i prof. dr hab. Jan Trela z Instytut Zootechniki PIB w Krakowie.

Walne 1

Obrady obywały się według dostarczonego hodowcom porządku obrad.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, wyborze komisji mandatowej, komisji uchwał i wniosków prezes zarządu Bogusław Roguś złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w 2014 roku. Po wystąpieniu Prezesa sprawozdanie finansowe za rok 2014 omówił Pan Krzysztof Czubak – dyrektor Biura.
Walne2

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Marian Pankowski przedstawił sprawozdanie z prac komisji.

Walne3

Po przerwie Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie kwestii przedstawionych sprawozdań. W efekcie końcowym Zarządowi Związku oraz Komisji Rewizyjnej członkowie Związku udzielili absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014r.

Następnie Przewodniczący przedstawił informację o pracach komisji statutowej nad zmianami w statucie, by ostatecznie Walne Zgromadzenie PZHIPBM przyjęło wszystkie poprawki.

Walne 4

W dyskusjach uczestnicy poruszyli również sprawy dotyczące m. in. strategii Związku na najbliższe lata w tym powołania rady hodowlanej oraz stworzenia sekcji rasowej przy Związku.

Na tym przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jacek Zarzecki zamknął obrady.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy