Relacja ze szkoleń: Łosiów, Sielinko, Barzkowice.

7 lutego 2023 r. w Łosiowie PZHiPBM rozpoczęło cykl szkoleń, finansowanych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, z zasad dobrostanu w hodowli bydła, ekoschematów i organizacji rozrodu w stadzie bydła mięsnego.
Nowe rozwiązania we wspólnej polityce rolnej spotkały się z dużym zainteresowaniem hodowców.

Rodzaj drogi jaką obiera rolnik organizując system rozrodu w swoim stadzie będzie zależał w głównej mierze od systemu utrzymania bydła, dostępnej infrastruktury, czynników finansowych czy logistycznych. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie który z systemów jest najlepszy dla danego gospodarstwa – mówił lek. wet. Wojciech Wójcik. Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. Zagadnienie przybliżył p. Daniel Słomka.

Kolejnego dnia szkolenie odbyło się w Sielinku. Dobrostan bydła – czy to się opłaca? wykład Prezesa PZHiPBM Jacka
Zarzeckiego rozwiał wątpliwości.

9 lutego w Barzkowicach nadal trwała żywa dyskusja wśród licznie zgromadzonych słuchaczy. Czy wystarczy środków na realizację zadań w Krajowym Planie Strategicznym?

Łosiów, 7.02.2023:

Sielinko, 8.02.2023 r.:

Barzkowice, 9.02.2023 r.:

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy