Relacja ze szkolenia w Barzkowicach

Kolejne szkolenie dla producentów mięsa wołowego miało miejsce w 22. lutego w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Licznie zgromadzonych uczestników przywitali Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, a także Dariusz Kłos zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W trakcie szkolenia swoją wiedza i doświadczeniem związanym z produkcją mięsa wołowego podzielili się: dr inż. Marcin Gołębiewski oraz dr inż. Marek Balcerak. O sprawach związanych z przetwórstwem mięsa wołowego prelekcję wygłosił Tomasz Hawryluk, przedstawiciel zakładów mięsnych Sokołów. Nie zabrakło również tematów bezpośrednio związanych z finansami w hodowli bydła mięsnego. W temacie możliwości pozyskania środków z PROW wypowiedział się przedstawiciel Biura Wsparcia Inwestycyjnego z ARiMR w Szczecinie.

Na koniec uczestnicy szkolenia mogli liczyć na degustacje dań z mięsa wołowego.

Szkolenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy