Relacja ze szkolenia w Sielinku

W Sielinku, dnia 08.02.2018 r. odbyło się kolejne z cyklu szkolenie dla producentów mięsa wołowego. Spotkanie miało miejsce w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku. Ponad 80 gości przywitał Jacek Zarzecki Prezes Zarządu PZHiPBM oraz Wiesława Nowak Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Na szkoleniu była poruszana tematyka związana z hodowlą bydła mięsnego. O jej aspektach ekonomicznych wspominał dr inż. Marcin Gołębiewski, zaś o profilaktyce weterynaryjnej dotyczącej tego działu hodowli mówił lek. wet. Wojciech Wójcik. Na spotkaniu można było się dowiedzieć jakie są możliwości otrzymania wsparcia do hodowli bydła mięsnego w ramach środków PROW, jak również jakie warunki współpracy dla producentów mięsa wołowego oferują zakłady mięsne Sokołów. Ostatnim punktem spotkania była degustacja spotkań z wołowiny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.

Szkolenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy