RELACJE z “Hoduj z głową – szkolenia dla hodowców i producentów bydła mięsnego”

PIERWSZE SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO JUŻ ZA NAMI

W ramach tegorocznej edycji szkoleń dla hodowców realizowanych pod nazwą „HODUJ Z GŁOWĄ – szkolenia dla hodowców i producentów żywca wołowego” Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zorganizował spotkania w województwach: śląskim (ODR w Częstochowie – 13 luty), zachodniopomorskim (ODR w Barzowicach – 18 luty), pomorskim (ODR w Lubaniu – 19 luty) oraz opolskim (ODR Łosiów). W szkoleniach uczestniczyli członkowie PZHiPBM, niezrzeszeni hodowcy i producenci żywca wołowego (w tym również hodowcy bydła mlecznego i trzody chlewnej zainteresowani zmianą profilu hodowli) oraz pracownicy ODR-ów.

Tematykę szkolenia dobrano pod kątem aktualnych potrzeb hodowców. Poruszono tematy odzwierciedlające aktualną problematykę w hodowli i produkcji żywca wołowego, takie jak tworzenie grup producenckich czy pozyskanie środków na inwestycje w gospodarstwach hodowlanych jak również te, podnoszące wiedzę z zakresu żywienia czy warunków produkcji wysokojakościowego materiału rzeźnego, na które zapotrzebowanie jest wciąż ogromne.

W trakcie szkoleń referowano takie tematy jak „Wybrane czynniki warunkujące produkcję wysokogatunkowej wołowiny kulinarnej”, „Zasady tworzenia grup producenckich w środowisku hodowców i producentów bydła mięsnego”, „Żywienie bydła mięsnego” oraz „Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego”. W charakterze prelegentów wystąpili wykładowcy z zakresu organizacji hodowli bydła, produkcji kulinarnego mięsa wołowego, żywienia, ekonomiki w rolnictwie oraz praktykujący lekarze weterynarii mający doświadczenie w pracy w stadach bydła mięsnego. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele regionalnych Biur Wsparcia Inwestycyjnego ARIMR, którzy zreferowali zagadnienie pn. „Możliwości pozyskania środków finansowych z PROW na rozwój hodowli i produkcji bydła mięsnego w 2019 roku”.

W trakcie części podsumowujących szkolenia Prezes PZHiPBM Pan Jacek Zarzecki oraz Wiceprezes Jacek Klimza wypowiadali się w sprawie ostatnio zaistniałej, kryzysowej sytuacji w sektorze mięsnym. Przedstawili stanowisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w kontekście ostatnich wydarzeń. Prezes omówił szereg działań PZHiPBM mających na celu poprawę wizerunku polskiego sektora mięsnego, w tym również potrzebę uświadomienia krajowym i zagranicznym konsumentom jakimi walorami cechuje się polska wołowina kulinarna.

Na zakończenie spotkań przeprowadzono degustację potraw sporządzonych na bazie kulinarnego mięsa wołowego. Zarówno część szkoleniową jak również degustację sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy