Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

logoPZHiPBM

Warszawa, dnia 09.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2014

Komisja po analizie i rozpatrzeniu zebranych ofert wyłoniła jedną ofertę:

AIR CLUB Centrum Podróży, ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa

Wszystkim Oferentom, którzy nadesłali swoje oferty bardzo dziękujemy za współpracę.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy