Salers

SalersSalers

Ojczyzną tej rasy są górzyste rejony Masywu Centralnego. Do lat 70. XX w. była rasą wszechstronnie użytkową (mięso, mleko, siła pociągowa). Obecnie występuje głównie w kraju pochodzenia, ale jej przedstawicieli można spotkać na wielu kontynentach (także w Afryce i Oceanii).
Bydło salers charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki środowiskowe a także ma niskie wymagania paszowe. Te cechy pozwalają na chów w ciężkich warunkach w systemie ekstensywnym. Są to zwierzęta o dużym kalibrze. Masa ciała krów wynosi 650-850 kg przy wysokości w kłębie około 140 cm, buhajów zaś wynosi 1000-1200 kg, przy wysokości w kłębie ok. 150 cm. Charakteryzują się mocną i zwartą budową ciała o szerokim i wydłużonym zadzie. Szczególnie dobrze umięśniona jest część grzbietowa. Umaszczenie krów i buhajów jest zazwyczaj jednolicie ciemnoczerwone przechodzące w mahoniowoczerwone. Rogi średnie lub długie, zazwyczaj jasne.
Bydło rasy salers jest rasą późno dojrzewającą. Krowy cielą się łatwo (96 % ocieleń bez interwencji człowieka), dając średniej wielkości cielęta. Średnia masa cieliczek przy urodzeniu wynosi 36 kg a buhajków 39 kg. Siedmiomiesięczne odsadki ważą średnio 230 kg (jałówki) i 250 kg (buhajki). Wskaźnikiem doskonałej płodności jest średni okres międzywycieleniowy trwający średnio 374 dni. Cielęta cechują się dobrą żywotnością. Roczne jałówki hodowlane ważą do 350 kg, zaś buhajki do 450 kg. W opasie intensywnym buhajki przyrastają nawet do około 1300 g w ciągu doby. Wysoka mleczność (3050 kg mleka przy zawartości 3,7 % tłuszczu i 3,4% białka od krów objętych oceną użytkowości we Francji) powoduje, że część pogłowia krów jest dojona, a mleko przeznaczane jest do wyrobu lokalnych serów o uznanej jakości. Część krów użytkowana jest jako krowy „mamki”. Pozwala to na odchowanie większej liczby cieląt. Również ze względu na swoje łagodne usposobienie i silny instynkt macierzyński krowy rasy salers nie mają sobie równych pod względem opieki nad cudzym potomstwem. W opasie ekstensywnym buhaje dorastają do masy ok. 650 kg a wydajność rzeźna wynosi ok. 57 %, czyli jest mniejsza niż u większości wyspecjalizowanych ras mięsnych.
Rasa salers to rasa długowieczna, charakteryzująca się dobrym zdrowiem. Doskonale wykorzystuje pasze o gorszej wartości pokarmowej i jest doskonale przystosowana do wypasu na górskich pastwiskach. Obok hodowli i użytkowania w czystości rasy, salersy z dużym powodzeniem wykorzystywane są do krzyżowania towarowego z innymi rasami mięsnymi jako rasa mateczna. Dorosłe krowy bez trudu rodzą cielęta po buhajach blonde d’aquitane, charolaise czy limousine, a bardzo dobra opiekuńczość i mleczność matek zapewnia wysokie przyrosty masy ciała mieszańców w okresie odchowu.

Salers01

Zmiany ilościowe pogłowia żeńskiego SL

Salers02

* od roku 2007 zestawienie obejmuje tylko krowy

(w latach wcześniejszych jest to suma krów i jałówek)

Masy ciała urodzeniowe i standaryzowane na 210 dni z podziałem na płeć SL

Salers03

Literatura: Rasy bydła mięsnego. Ocena, charakterystyka i przydatność do opasu.

Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych za lata 2004 – 2013

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy