Minimalny poziom cen sprzedaży bydła rasy Hereford

Szanowni Hodowcy, Szanowni Państwo,

Sekcja Hereford przy PZHiPBM na swojej sesji wyjazdowej 28.08 w Bieniaszach, regionie Warmii specjalizującym się od wielu lat w hodowli bydła mięsnego, podjęła Uchwałę rekomendującą hodowcom rasy Hereford minimalny poziom cen sprzedaży bydła przeznaczonego do dalszej hodowli. Uchwała jest rekomendacją i ma stanowić punkt odniesienia dla hodowców w sytuacji znacznego wzrostu popytu na bydło tej rasy. W spotkaniu wzieło udział 30 hodowców z całej Polski od pionierów hodowli Hereford do “młodych” hodowców widzących w tej dziedzinie dobrą szansę na podniesienie efektywności ich gospodarstw. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Szczególnie w negocjacjach z tzw. „pośrednikami” hodowca poddawany był często presji cenowej z uwagi na jego słaby dostęp do informacji rynkowej. Każdy hodowca podejmuje oczywiście swoje indywidualne decyzje handlowe, ale istotną jest dla niego informacja o cenie, za jaką sprzedają swoje sztuki hodowlane inni hodowcy. Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę bydła hodowlanego jest oczywiście fakt czy dane stado znajduje się pod oceną zootechnika, z PZHiPBM. Rekomendowane ceny odzwierciedlają wzrost kosztów hodowli związanych między innymi z ograniczonym przez suszę dostępem do paszy letniej i zimowej.
I tak uchwalono następujące minimalne ceny netto na:

Odsadki HH ( byczki ) w wieku 7/8 miesięcy 12 pln./kg
Jałówki HH do zacielenia 5000 zł za sztukę
Jałówki cielne HH 3- 5 miesiąc 8 500 zł za sztukę
Buhaje rozpłodowe HH 10 000 zł za sztukę.

Hereford to dominująca na świecie rasa bydła mięsnego będąca doskonałym źródłem pozyskania wołowiny kulinarnej najwyższej jakości. Sekcja Hereford w swoim dalszym działaniu promować będzie ten szczególny rodzaj wołowiny kulinarnej wpływając w ten sposób na dalsze zwiększenie jej konsumpcji, a co za tym idzie dalsze zwiększenie opłacalności hodowli Hereford

Mariusz Białek
Przewodniczący Sekcji Hereford

P.S.

Zapraszamy hodowców Hereford do naszej grupy Sekcja Hereford na FB

https://www.facebook.com/groups/1632908586990907/

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy