Spotkanie z Europejskim Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Januszem Wojciechowskim

W sobotę przedstawiciele organizacji zajmujących się hodowlą zwierząt spotkali się z Komisarzem UE ds. rolnictwa P. Januszem Wojciechowskim. Komisarz pozytywnie odpowiedział na apel organizacji skupionych w inicjatywie Hodowcy Razem, która zaproponowała zmiany w KPS w zakresie ekoschematów. Celem inicjatywy jest wzmocnienie i zwiększenie środków na działanie poprawiające dobrostan zwierząt i wprowadzenie ekoschematu rolnictwa węglowego oraz roślin miododajnych.

Janusz Wojciechowski stwierdził, że propozycje wpisują się w WPR i zapewnił, że ze strony Komisji Europejskiej oraz DG Agri nie ma żadnych przeciwskazań, żeby te rozwiązania zostały zaakceptowane. Według propozycji Hodowcy Razem w ramach dobrostanu w ciągu 5 lat mogłoby trafić do hodowców zwierząt gospodarskich 10 mld złotych. Ta kwota jest ponad 3 krotnie większa niż zaproponowana w KPS.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy