SPOTKANIE Z MINISTREM KRZYSZTOFEM JURGIELEM

Polska wołowina jakością i smakiem może dorównywać tej z Francji czy Argentyny. Polscy hodowcy mają możliwości produkcji i zapewnienia konsumentom mięsa takiej samej jakości, ale po korzystniejszej cenie. Takie zagadnienia były omawiane, w dniu 23 lutego br., na spotkaniu ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami naszego związku, ZPBM, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Jacek Zarzecki – prezes PZHiPBM, Józef Skarzyński – członek zarządu oraz hodowcy Marian Cieśliński i Zygmunt Sowul.

Minister zachęcał uczestników do włączania się w konsultacje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego − tak, aby postulaty związane z produkcją wołowiny miały swoje odzwierciedlenie w procedowanych przepisach.

Poruszyliśmy wiele tematów ważnych z naszego punktu widzenia. Dotyczyły one w dużej mierze wsparcia hodowli bydła mięsnego – powiedział Jacek Zarzecki – zwróciliśmy uwagę na problemy wynikające z ograniczenia działań związanych z programem Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze bydła mięsnego, powstawaniem grup producentów rolnych w sektorze wołowiny. Duży nacisk położyliśmy na potrzebę zmian w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zmianę obowiązku 7-dniowego terminu rejestracji bydła. Zwróciliśmy uwagę na problem dopłat dla hodowców bydła mięsnego będącego pod oceną Związku. Stoimy na stanowisku, że nie można traktować jednakowo bydła mlecznego i mięsnego. Żeby nasza hodowla się rozwijała oraz rosła jakość produkcji niewątpliwie potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Jestem przekonany, że część naszych postulatów jest możliwa do realizacji jeszcze w tym roku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy