Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła

Na naszych szkoleniach dla hodowców bydła poruszaliśmy kwestie związane ze zrównoważoną produkcją wołowiny, prowadzoną w ramach systemów jakości. Analizowaliśmy również korzyści, wynikające z realizacji ekoschematu “Dobrostan zwierząt”. Realizacja ekoschematów była jednym z najczęściej poruszanych zagadnień.

Kolejnymi omawianymi w trakcie szkoleń czynnikami, mającymi zasadniczy wpływ na wyniki produkcyjne i hodowlane bydła były: profilaktyka weterynaryjna i żywienie. Dlatego też wskazywano na szczególne znaczenie bioasekuracji jak również znajomość najczęściej występujących chorób oraz metod ich zwalczania.

Omówione zostały również systemy żywienia bydła, które zależą od czynników genetycznych, wieku zwierząt, dostępności pasz objętościowych oraz warunków środowiskowych, a przede wszystkim cele jakie chcemy osiągnąć.
#FunduszePromocji

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy