SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH

W dniu 26 lipca br. Bydło Mięsne sp. z o.o zorganizowała szkolenie dla doradców realizujących zadania w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych. W ramach szkolenia zaangażowani prelegenci wygłosili trzy wykłady ściśle powiązane z tematyką chowu i hodowli bydła mięsnego (poniżej zestawienie tematów i prelegentów). W szkoleniu uczestniczyli doradcy z 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

  1. DOBÓR RAS BYDŁA MIĘSNEGO DO WARUNKÓW GOSPODARSTWA ROLNEGO”
    dr. inż. Janusz Piotrowski – Dyrektor Biura PZHiPBM
  2. ZASADY OCENY UŻYTKOWOŚCI BYDŁA MIĘSNEGO”
    dr. inż. Barbara Binerowska Starszy Selekcjoner-Zootechnik
  1. SYTUACJA NA RYNKU BYDŁA MIĘSNEGO”
    Prezes Bydło Mięsne sp. z o.o. oraz PZHiPBM – Jacek Zarzecki

Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy szkolenia mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji. Udział w szkoleniu z pewnością pozwoli Doradcom na sprawne realizowanie zadań w zakresie promowania i upowszechniania wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych w gospodarstwach demonstracyjnych.

Poniżej link do strony zawierającej informację o przeprowadzaniu „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

https://www.cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca/demonstracje-bydlo-miesne

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w demonstracjach w gospodarstwach utrzymujących bydło ras mięsnych mogą kontaktować się z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Kontakt do WODR https://www.cdr.gov.pl/informacje-branzowe/osrodki-doradztwa-rolniczego

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy