Szkolenie teoretyczne dla osób zajmujących się ogłuszaniem i ubojem

Szkolenie teoretyczne dla osób zajmujących się ogłuszaniem ubojem i działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt rzeźnych kończące się zdobyciem  uprawnień niezbędnych do wydania „Świadectwa kwalifikacji” dla osób zajmujących się ubojem zwierząt w rzeźniach rolniczych oraz w rzeźniach komercyjnych.


3 grudnia 2022 r. w Minikowie, w godz. 9:00 – 17:00
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego

Zakresem szkolenia objęte będą wszystkie gatunki zwierząt rzeźnych: trzoda chlewna, drób, bydło, owce, kozy.

Szkolenie spełnia wymagania do potwierdzenia kwalifikacji teoretycznych wymaganych przepisami prawa.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 1500 zł brutto, cena obejmuje materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas 8 godzinnego szkolenia, serwis kawowy, udział w egzaminie, wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu lub świadectwa kwalifikacji.

Konto: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Do pobrania:
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, 3.12.2022 r.

http://technologia.kpodr.pl/index.php/2022/11/10/szkolenie-teoretyczne-dla-osob-zajmujacych-sie-ogluszaniem-ubojem-i-dzialaniami-zwiazanymi-z-usmiercaniem-zwierzat-rzeznych/

Po odbyciu szkolenia w Minikowie i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego z zakresu ogłuszania, uboju oraz obchodzenia się ze zwierzętami, dla osób dokonujących ogłuszania i uboju zwierząt w rzeźniach komercyjnych lub uprawniające do dokonywania ogłuszania i uboju zwierząt gospodarskich w tzw. „rzeźni rolniczej”.

Szkolenie jest doskonałą możliwością nabycia aktualnej wiedzy z zakresu ogłuszania, uboju i obchodzenia się ze zwierzętami w rzeźni dla osób, które otrzymały „Świadectwa kwalifikacji” w oparciu o stary stan prawny.

kontakt do organizatora:
Anna Mońko-Łanuchatel. 695 423 700
anna.monko@kpodr.pl

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy