Szkolenie teoretyczne i praktyczne z prowadzenia oceny użytkowości dla rasy Blond d’Aquitaine

W dniach 15-17 listopada odbyło się szkolenie dla pracowników oceny z prowadzenia oceny użytkowości  bydła rasy Blonde d’Aquitaine (BD).  Szkolenie praktyczne odbyło się w gospodarstwie Pana Łukasza Harazińskiego w miejscowości Mzyki (woj. Śląskie) . Szkolenie prowadził ekspert z Francji Pan  Laurent Labourgade – inspektor z BLONDE D’AQUITAINE SELECTION, który wcześniej dokonał wyboru najbardziej odpowiednich do tego celu zwierząt. Zostały wytypowane dwie dorosłe krowy , których cechy fenotypowe w optymalnym stopniu odpowiadały wzorcowi rasy a jednocześnie najlepiej ukazywały kontrast w jakości danych cech.  Dzięki temu uczestnicy szkolenia mogli wyrobić sobie wizualnie najbardziej prawidłowy obraz eksterieru krów rasy Blonde D’Aqitaine i odpowiednio wykorzystywać skalę podczas oceny punktowej zwierzęcia. Pierwsza część szkolenia praktycznego polegała na omówieniu kolejno każdej części ciała, która jest istotna w selekcji, sposób w jaki osoba dokonująca oceny powinna patrzeć na daną cechę i przyznać odpowiednią ilość punktów za jej budowę.  Zwrócono w tym momencie szczególną uwagę na wykorzystywanie całego zakresu skali, o ile wygląd danej cechy przemawia ku temu, jednocześnie przestrzegając przed uśrednianiem ocen. W kolejnym etapie szkolenia uczestnicy mieli za zadanie samodzielnego dokonania oceny wybranych zwierząt pod okiem szkoleniowca. Oceny wszystkich uczestników zostały sprawdzone i na bieżąco dokonano ich omówienia. Po analizie wszystkich ocen Pan Laurent ponownie omówił zasady punktowania tych cech, które sprawiły uczestnikom najwięcej trudności.

W szkoleniu praktycznym wzięli udział również nasi hodowcy rasy BD. Z myślą o nich francuski inspektor przekazał wiele praktycznych rad dotyczących hodowli i utrzymania bydła rasy BD, tak by najoptymalniej wykorzystać ich potencjał genetyczny.

Po części praktycznej szkolenia nastąpiła część teoretyczna, na której przedstawiono charakterystykę rasy Blonde d’Aquitaine oraz genezę jej powstania. Rasa ta powstała dzięki połączeniu w 1962r. 3 oddzielnych lokalnych odmian bydła mięsnego (wówczas nie były jeszcze to rasy), używanych do prac polowych, pochodzących z pd.-zach. Francji: garonnais, quercy, blonde des pyrenes. W latach 70tych rasa ta znajdowała się tylko na południowym zachodzie Francji – kolebka rasy, a następnie zaczęła się rozprzestrzeniać wzdłuż Atlantyku. BD jest trzecią rasą mięsną we Francji po Charolaise i Limousine i piątą rasą bydła. We Francji jest 19,8 mln. pogłowia bydła, w tym 4,2 mln. krów mięsnych i 3,7 mln. krów mlecznych. Krów rasy Blonde d’Aquitaine jest we Francji 590 tys., z czego 37 tys. jest zapisanych w Księdze Stadnej a 1200 hodowli tej rasy wchodzi do programu Selekcji.

Następnie omówiono zasady prowadzenia oceny i pracy hodowlanej nad rasą Blonde d’Aquitaine w kraju jej pochodzenia. Ekspert przedstawił szczegółowo zasady punktowania zwierząt, założenia programu hodowlanego dla tej rasy,  zasady wpisy do ksiąg hodowlanych, doboru do kojarzeń tak by uzyskać zamierzony efekt.

Oprócz punktowania krów dorosłych, któremu rocznie poddaje się 10 tys. sztuk  we Francji dokonuje się oceny punktowej cieląt. Służy to do wyliczenia indeksów matek. Z uwagi na to, że czynność ta, podobnie jak w przypadku  wszystkich rasach mięsnych bydła, we Francji dokonywana jest przez Bovin Croisance czyli tzw. Zakład Hodowli (odpowiednik naszego systemu IRZ) , stąd też punktowanie cieląt nie zostało ujęte w programie niniejszego szkolenia.

notatkę sporządzili Marek Parzych i Barbara Dąbek

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy