Walne Zgromadzenia Członków PZHiPBM – Warszawa, 21.11.2014r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w dniu 21 listopada 2014r. wybrało nowy Zarząd w składzie:

  • Bogusław Roguś –  Prezes Zarządu

Członkowie Zarządu:

  • Jerzy Bałachowski,
  • Paweł Dakowski,
  • Wojciech Etmański ,
  • Jacek Klimza,
  • Piotr Kraśnicki,
  • Józef Skarzyński.

Skład  Komisji Rewizyjnej uzupełniony został o kandydaturę Pana Jana Frąckowiaka.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014r. dokonał wyboru dwóch Wiceprezesów, którymi zostali:

  • Paweł Dakowski,
  • Jacek Klimza.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy