WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZHiPBM

Delegaci Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

WARSZAWA, 26.04.2019 r.

Uprzejmie zapraszam Państwa na Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM, które odbędzie się 26.04.2019 roku, o godz. 11.00, w sali nr 103 Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego przy ul. Rakowieckiej 32 w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia, powitanie Gości i Delegatów Związku – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 2. Wystąpienia zaproszonych Gości.
 3. Dyskusja
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Skrutacyjnej,
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o ważności i prawomocności Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Jacek Zarzecki Prezes Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Wiesław Karaś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Przerwa
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 • udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2018 r.
 1. Przedstawienie przez Komisję zgłoszonych uchwał i wniosków.
 2. Dyskusja
 3. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHiPBM będzie dostępny na godzinę przed rozpoczęciem obrad, przed salą obrad.

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Zaproszenie Delegatów na WZD_26.04

 

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy