WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZHiPBM

W dniu 14 maja 2024 roku w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W tegorocznych obradach uczestniczyło 57 z 79 zaproszonych delegatów.

Prezes Zarządu, Jacek Zarzecki, przedstawił najważniejsze działania podjęte w 2023 roku oraz plany na rok bieżący. W szczególności zwrócono uwagę na sukces związany z podwyższeniem dopłat do dobrostanu zwierząt oraz wprowadzeniem dofinansowania do zakupu buhajów hodowlanych. Kolejnym krokiem będzie dofinansowanie chowu otwartego oraz wsparcie dla Systemu jakości QMP.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium członkom Zarządu za wykonywanie obowiązków w 2023 roku oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ten okres. Walne zgromadzenie przyznało również Panu Bogdanowi Konopce tytuł Honorowego Prezesa Związku, doceniając jego wkład w rozwój PZHiPBM.

W trakcie dyskusji omówiono kluczowe problemy branży, w tym konieczność przywrócenia papierowych paszportów dla bydła oraz umożliwienia uboju mobilnego i pastwiskowego. Poruszono także kwestię wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez wilki.

Dziękujemy wszystkim Delegatom za przybycie oraz konstruktywną dyskusję, która z pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy