Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM – relacja

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odbyło się 26 maja 2023 r. w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego  SGGW w Warszawie. 

Prezes przedstawił najważniejsze działania podejmowane w 2022 roku, plany na rok bieżący oraz omówił sprawozdanie finansowe. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za 2022 rok.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 i udzielono absolutorium Komisji Rewizyjnej.

W czasie przewidzianym na dyskusję poruszano problemy branży. Uzgodniono  wnioskowaniu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wsparcie rolników do zakupu buhaja w ramach pomocy de minimis oraz rewizję odszkodowań za szkody wilcze.

Dziękujemy przybyłym Delegatom za poświęcony czas oraz konstruktywną dyskusję, która z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy