WAŻNA INFORMACJA

Przypominamy wszystkim osobom planującym zakup zwierząt hodowlanych, aby przy ich zakupie bezwzględnie wymagali zaświadczeń hodowlanych.

Zgodnie z Art. 26. ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:

„ 1. Zwierzęta hodowlane z gatunków bydło, owce, kozy i świnie oraz ich materiał biologiczny, a także materiał biologiczny koniowatych, mogą być przedmiotem handlu, jeżeli są zaopatrzone w świadectwo potwierdzające ich pochodzenie,
o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących świadectw obowiązujących w handlu.

2. Zwierzęta hodowlane z gatunku bydło mogą być wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są zaopatrzone w świadectwa, o których mowa w ust. 1.”.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy