Welsh Black

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Welsh Black

Kolebką rasy są górzyste i podgórskie rejony Walii o surowym klimacie. Początkowo istniały dwie odmiany regionalne: jedna, niewielkich rozmiarów, o zwartej budowie w północnej Walii i druga, nieco większa na południu kraju. W wyniku trwającej ponad 90 lat pracy hodowlanej doszło w roku 1904 do skonsolidowania rasy, początkowo w typie mięsno-mlecznym. Konsekwentna selekcja doprowadziła do uzyskania zwierząt o optymalnych rozmiarach ciała, użytkowanych obecnie wyłącznie w kierunku mięsnym. Księgę hodowlaną rasy założono w 1873 r.
Welsh black to bydło co najmniej średniego kalibru; krowy osiągają 130-132 cm wysokości w kłębie i masę ciała rzędu 600-700 kg, zaś dojrzałe buhaje osiągają masę ciała 900-1000 kg, przy wysokości w kłębie 140-142 cm. Są to zwierzęta o jednolitym czarnym umaszczeniu, przeważnie rogate. Średniej wielkości głowa, krótka i szeroka szyja oraz głęboki, prawidłowo uformowany tułów, osadzony na krótkich nogach, tworzą sylwetkę charakterystyczną dla typu mięsnego.
Welsh black to rasa wcześnie lub średnio-wcześnie dojrzewająca, charakteryzująca się dobrą płodnością, zadowalającą przeżywalnością i długowiecznością. Wycielenia są z reguły łatwe, a krowy łagodne, troskliwe i opiekuńcze. Wykazują bardzo dobrą mleczność, jak na krowy typu mięsnego, stąd coraz częściej używane są także jako krowy „mamki” w stadach bydła mięsnego innych ras.
Wydajność rzeźna wynosi 55-57%. Bydło hodowane jest zarówno w czystości rasy, jak i wykorzystywane do krzyżowania z innymi rasami mięsnymi. Uzyskane mieszańce opasowe odznaczają się zazwyczaj lepszą wydajnością rzeźną i składem tkankowym tuszy, ale w porównaniu z mieszańcami innych ras mięsnych, mają niższą masę końcową i wyższe zużycie paszy na 1 kg przyrostu.
Istotnymi walorami bydła welsh black, tak typowymi dla brytyjskich ras mięsnych, są małe wymagania pokarmowe i związana z tym przydatność do ekstensywnego systemu utrzymania oraz łatwość przystosowania się do trudnych warunków klimatycznych; okres zimy zwierzęta przetrzymują w prowizorycznych pomieszczeniach, takich jak szopy i szałasy, stąd hodowla tego bydła może być szczególnie zalecana w rejonach górskich i podgórskich.
Mimo, że bydło welsh black nie jest tak licznie reprezentowane na świecie, jak hereford czy angus, to wspomniane walory rasy zostały dostrzeżone m. in. w takich krajach, jak USA, Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, Indie, czy kraje Ameryki Południowej, gdzie w oparciu o importowane z Wielkiej Brytanii od połowy lat 70. ubiegłego stulecia zwierzęta zarodowe, zapoczątkowano hodowlę bydła rasy welsh black.

WelshB01

Zmiany ilościowe pogłowia żeńskiego WB

WelshB02

* od roku 2007 zestawienie obejmuje tylko krowy

(w latach wcześniejszych jest to suma krów i jałówek)

Masy ciała urodzeniowe i standaryzowane na 210 dni z podziałem na płeć WB

WelshB03

Literatura: Rasy bydła mięsnego. Ocena, charakterystyka i przydatność do opasu.

Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych za lata 2004 – 2013

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy