Wołowina szansą dla Pomorza

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

zapraszają na konferencję pt.

“Wołowina szansą dla Pomorza”

która odbędzie się 22 lutego 2017 r., o godz. 10.00 w sali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

W programie

  • Otwarcie Konferencji i przywitanie gości – Andrzej Dolny, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
  • Potencjał produkcyjny zbiorowisk łąkowo – pastwiskowych i agrotechniczne warunki ich renowacji z wykorzystaniem autorskich mieszanek siewnych – prof.dr hab.inż. Roman Łyszczarz,
    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Dyskusja
  • Wyniki plonowania kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę w doświadczeniu odmianowym prowadzonym w PODR w Lubaniu w latach 2015 – 2016 – Mariusz Anioła, specjalista ds. technologii uprawy kukurydzy i roślin sadowniczych PODR
  • Konsekwencje błędów popełnionych przy produkcji pasz objętościowych – Maciej Reimus, BIOFEED
  • Rozród i praca hodowlana w stadzie bydła mięsnego – dr Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie
  • System jakości QMP, Monika Przeworska – PZPBM

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy