Zakupu czystorasowych buhajów.

Hodowcy bydła mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków w formie dofinansowania do zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. 

Od ubiegającego się o wsparcie wymaga się przedstawienia potwierdzenia nabycia w 2024 roku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup buhaja;
  • kopię świadectwa zootechnicznego;
  • wszystkie zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-zakup-czystorasowego-buhaja-rasy-miesnej

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy