Zaproszenie do składania ofert: Zarządzanie kryzysem medialnym

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA NR 6/FPMW/2019

Zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącego Zarządzania kryzysem i ochrony wizerunku polskiej wołowiny w reakcji na doniesienia medialne o nielegalnym uboju bydła. Złagodzenie komunikatów odnośnie polskiej wołowiny, przedstawienie podjętych działań mających na celu wprowadzenie pozytywnego wizerunku. Odzyskanie zaufania konsumentów krajowych a również  kontrahentów zagranicznych do polskiej wołowiny jako produktu bezpiecznego, wysokiej jakości i wartego zaufania

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz z formularzem ofertowym znajdującym się w załączniku.

Zapytanie i formularz ofertowy nr 6/FMPW/2019 (nieaktualny załącznik)


 

W związku z pojawieniem się pytań dotyczącym zapytania (przedstawionego poniżej) Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego publikuje odpowiedź oraz doprecyzowuje kryterium wyboru ofert:

Pytanie 1.

„Szanowni Państwo,

Reprezentując Związek Firm Public Relations, chciałam zwrócić uwagę na zapis w zapytaniu ofertowym nr 6/FMPW/2019 Zarządzanie kryzysem medialnym dotyczący kryterium wyboru oferty pkt. VI.3, tj. deklarowana liczba tytułów, do których trafi informacja medialna.

Mianowicie, zapis ten stoi w sprzeczności z obowiązującym Kodeksem Dobrych Praktyk Związku Firm PR, pkt. 14:

https://zfpr.pl/wp-content/uploads/2018/12/Kodeks-Dobrych-Praktyk-ZFPR.pdf

Z tego względu proszę o wyjaśnienia oraz dopasownie kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia do obowiązujących standardów i dobrych praktyk w branży PR.”

Odpowiedź 1.

„Deklarowana liczba tytułów, do których trafi informacja medialna nie oznacza faktu, że dany materiał/informacja zostanie opublikowany. Intencją Zamawiającego jest trafienie do jak największej grupy odbiorców także w formie artykułów niesponsorowanych a publikowanych na podstawie przygotowanych materiałów.”

W związku z powyższym następuję doprecyzowanie kryterium wyboru.
Zmiana z:

„deklarowana liczba tytułów, do których trafi informacja medialna – 10 %

W przypadku tego kryterium będzie brana pod uwagę deklarowana liczba tytułów, w których pojawi się informacja w ramach tej kampanii.
W przypadku tytułów brane są pod uwagę profile społecznościowe facebook (z min liczebnością 30 tyś), strony internetowe, tytuły w prasie tradycyjnej poświęcone branży rolniczej.

Zaproponowany liczba tytułów do 10   – 0 pkt
Zaproponowany liczba tytułów od 10 do 15 – 5 pkt
Zaproponowany liczba tytułów powyżej 15 – 10 pkt„

na:

„deklarowana liczba tytułów, do których trafi informacja medialna – 10 %

W przypadku tego kryterium będzie brana pod uwagę deklarowana liczba tytułów, do których trafi informacja medialna w ramach tej kampanii.
W przypadku tytułów brane są pod uwagę profile społecznościowe facebook (z min liczebnością 30 tyś), strony internetowe, tytuły w prasie tradycyjnej poświęcone branży rolniczej.

Zaproponowana liczba tytułów do 10   – 0 pkt
Zaproponowana liczba tytułów od 10 do 15 – 5 pkt
Zaproponowana liczba tytułów powyżej 15 – 10 pkt„

Zapytanie ofertowe 6 FPMW 2019 (zmiany 27.03.2019 r.)

Termin zgłaszania ofert nie zostaje zmieniony.


Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu konkursowym ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym Zarządzania kryzysem i ochrony wizerunku polskiej wołowiny w reakcji na doniesienia medialne o nielegalnym uboju bydła. Złagodzenie komunikatów odnośnie polskiej wołowiny, przedstawienie podjętych działań mających na celu wprowadzenie pozytywnego wizerunku. Odzyskanie zaufania konsumentów krajowych a również kontrahentów zagranicznych do polskiej wołowiny jako produktu bezpiecznego, wysokiej jakości i wartego zaufania.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Partner of Promotion sp. z o.o.
ul. Belgradzka 8 lokal 01, 02-793 Warszawa

Zapytanie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy